Meny

Hvem er Norne Securities?

Norne Securities AS er et verdipapirforetak med tillatelse fra Finanstilsynet til å stå oppført som forvalter (nominee) i verdipapirfondenes andelseierregister. Norne Securities er eid av flere frittstående sparebanker blant annet Sparebanken Sør. Du finner mer informasjon på norne.no.