Meny

Hva er straksbetaling?

Straksbetaling er en betalingstjeneste der pengene blir disponible på mottakers konto straks betalingen er gjennomført. Den automatiske beløpsgrensen for straksbetaling er på 15 000 kroner. Denne grensen kan endres om du kontakter banken i kundesenterets åpningstid.

Slik kontakter du oss

Straksbetaling er nyttig dersom du for eksempel skal kjøpe en bruktbil i helgen. Mottaker kan med straksbetaling få pengene disponibelt på konto med én gang.

Du får opp valget om straksbetaling når du betaler en regning i nett- eller mobilbanken. Straksbetaling er ikke tenkt brukt til vanlig regningsbetaling, da vanlig betalingsinformasjon ikke følger med betalingen.

Straksbetaling er mulig på summer opp til 500 000 kroner, til kontoer i banker som har åpnet for mottak av straksbetaling. 

Priser straksbetaling

Dette koster straksbetaling
Straksbetaling 0-5000 kroner 0 kr
Straksbetaling over 5000 kroner  50 kr

Kobling til Vipps

Beløpsgrensen på 15 000 kroner påvirker også bruken av Vipps. Dersom du bruker du Vipps til for eksempel bilkjøp gjennom NAF eller FINN, trenger du også høyere beløpsgrense på bankkontoen din som er knyttet til Vipps.