Meny

Hva er forskjellen på disponibelt beløp og saldo?

Saldo er beløpet som er bokført på kontoen din, summen av alle transaksjoner som er bokført på kontoen.
Disponibelt beløp tar hensyn til reserverte transaksjoner, eventuell kreditt og sperrede beløp, og er med andre ord det du faktisk har tilgjengelig til å bruke på kontoen din.