Meny

Flyttes alt av beholdninger jeg har i fond?

Nei, andeler som er tilknyttet innskuddspensjonsordninger (IBP), IPS- eller IPA‐avtaler og øvrige beholdninger som er sperret av ulike grunner, omfattes ikke av den nye fondsløsningen og vil fortsatt være registrert hos fondsleverandøren.