Meny

Hvorfor får jeg ikke årsoppgave på leasing?

Det sendes ikke ut årsoppgave på leasing. Leasing er en leieavtale og har ingen bokført restgjeld. Leasingleien utgiftsføres som en løpende kostnad i finans- og skatteregnskap. Det er heller ingen splitt av renter og avdrag i regnskapet.