Meny

Hvordan administreres nettbedrift?

Alle nettbedriftsavtaler skal ha definert minst én bruker som har rolle som administrator. Vedkommende er blant annet ansvarlig for administrasjon av andre brukere. Det betyr at administrator kan/skal opprette nye brukere og tildele disse de ulike rettighetene på de ulike kontoer. Administrator kan dessuten slette aktive brukere. 

Administrator kan lage egne kontonavn på de ulike kontoene tilknyttet avtalen.

Det anbefales BankID for pålogging til nettbedrift. Ønskes det av spesielle årsaker pålogging uten BankID må banken kontaktes.

Mer detaljert forklaring til administrator i nettbedrift finner du her, inkludert videoforklaringer og lenke til skjema om dere vil endre administrator.