Meny

Hva er forskjell på BankID og alternativ pålogging i nettbedrift?

Ved pålogging i nettbedrift får du valget:

MED BankID betyr at du må bruke eget personnummer, passord og kodebrikken Go3 (digipass skal ikke brukes).

UTEN BankID (alternativ pålogging) da bruker du digipass og brukernavn som du alltid har gjort.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen