Valg av selskapsform til bedriften din

  •  

Når du har landet på en forretningsmodell og forretningsplan du ønsker å gå videre med, er tiden inne for å velge selskapsform. Hva passer best for deg og bedriften din? Her finner du en oversikt som kan gjør valget litt enklere.

Valget står ofte mellom aksjeselskap, enkeltpersonforetak, ansvarlig selskap og samvirkeselskap.

Aksjeselskap – AS

Aksjeselskap er den vanligste organisasjonsformen for bedrifter av litt størrelse. Et aksjeselskap kan en ha én eller flere eiere og kjennetegnes av et begrenset personlig ansvar. Det er krav om minimum 30 000 kroner i aksjekapital – en er ikke ansvarlig for mer enn aksjekapitalen som er innbetalt. Stor fleksibilitet kan være en fordel om du planlegger etablering med flere eiere og ønsker at investorer skal satse penger på bedriften.

Mer om aksjeselskap

Enkeltpersonforetak – ENK

Starte for deg selv? Enkeltpersonforetak er den enkleste måten å etablere bedrift på. Denne formen gir høy grad av frihet, men samtidig en betydelig risiko. Du er selv er personlig ansvarlig for økonomien.

Mer om enkeltpersonforetak

Ansvarlig selskap – ANS og DA

Ansvarlig selskap har to eller flere eiere. Et ansvarlig selskap innebærer et ubegrenset personlig ansvar; bedriften drives for eiernes egen risiko og er lite investorvennlig.


Mer om ansvarlig selskap (Altinn)

Samvirkeforetak – SA

Samvirkeforetak har som hovedmål å fremme medlemmenes økonomiske interesser. Et samvirkeforetak er eid og styrt av medlemmene i virksomheten. Kort fortalt er det delingsøkonomi på sitt beste – Medlemmene deler både virksomheten og de økonomiske resultatene.

Mer om samvirkeforetak (Altinn)

Tenk godt før du velger organisasjonsform

Vi anbefaler at du gjør en nøye vurdering av organisasjonsform før du går i gang. Organisasjonsformen må være egnet til det du skal drive med.

Altinn sin E-guide for valg av selskapsform

Finansiering av oppstart (Innovasjon Norge)

Blogg:
Ikke bare bank