Forsikringer for bedrifter

  •  

Hvis bedriften din eier eller leaser bil, kan du vurdere bilforsikring i Frende.

Hvilke forsikringer trenger du når du driver bedrift? Og hvilke er det lurt å ha? Her får du en oversikt.

Det er to forsikringer som er lovpålagt 

Pensjon: Det er pålagt å spare til alderspensjon for sine ansatte. Dette kalles obligatorisk tjenestepensjon. Pensjonssparingen er forsikret. Hvis en ansatt hos deg blir ufør, fortsetter sparingen for den ansatte frem til hen er frisk eller har fylt 67 år.  

Yrkesskadeforsikring: Hvis en av dine ansatte blir skadet på jobb, dekker yrkesskadeforsikringen dette.  

I tillegg bør du vurdere disse forsikringene 

Ansvarsforsikring: Denne dekker skader som bedriften din har påført andre personer eller andres eiendom. 

Sikring av inntekt: Avbruddsforsikring dekker inntektstap bedriften din kan komme til å få, og dekker dermed driftsresultatet. 

Firmaets eiendeler: Vi tilbyr tingforsikring som dekker for eksempel maskiner, inventar, løsøre og vare, for eksempel ved brann eller innbrudd. 

Les om bedriftsforsikringene her 

Bilforsikring: Hvis bedriften din eier eller leaser kjøretøy, er det avgjørende med en god bilforsikring for bedrift. Denne forsikringene finnes for firmabil, lastebil og arbeidsmaskin.

Eiendomsforsikring: Hvis bedriften din eier et næringsbygg, bør du vurdere huseierforsikring for næringsbygg. Den dekker skader forårsaket av brann, vannlekkasje, tyveri, og andre uforutsette hendelser. Tilsvarende forsikring finnes for borettslag og boligbygg. 

Prosjektforsikring: En prosjektforsikring dekker uforutsette skader på byggeprosjekter eller anlegg, og inkluderer naturskade. Den dekker også verktøy og materialer og varer som skal være en del av det ferdige bygget. 

Se alle skadeforsikringene for bedrift 

Helseforsikring: Mange bedrifter tilbyr helseforsikring som en del av ansattes fordelsprogram. Den dekker medisinske behandlinger, sykehusopphold, og i noen tilfeller tannbehandling og fysioterapi. 

Uføreforsikring: Ved arbeidsuførhet vil de fleste miste store deler av inntekten sin. Uføreforsikring vil kompensere for fremtidige inntektstap, og ivareta den ansatte hvis dette skulle skje. 

Gruppelivsforsikring: Gruppeliv død gir en engangsutbetaling til etterlatte dersom en ansatt dør, uavhengig av dødsårsak. Gruppeliv død kombineres ofte med en uføreforsikring. 

Les mer om personalforsikringer hos Frende (åpnes i nytt vindu) 

Hva dekker forsikringen? 

Våre forsikringer har forskjellig dekningsgrad, og kan tilpasses de spesifikke behovene du har i bedriften. Er du usikker på hvilke forsikringer som passer best, hjelper vi deg gjerne med å sette sammen en passende kombinasjon. 

Kontakt oss om forsikring

Har du nettopp startet ny bedrift?

Sjekk Frendes guide til pensjon og forsikring for bedriften (åpnes i nytt vindu)

 

Susanne Tollerød, profilbilde
Av: Susanne Tollerød Kommunikasjonsrådgiver
Blogg:
Ikke bare bank