Meny

Valutaterminer

Valutaterminer kan brukes til å sikre seg mot valutarisiko, eller som investeringsprodukt. En valutatermin er en bindende avtale mellom kunde og banken om kjøp eller salg av valuta med fremtidig levering. Det avtales hvilken valuta som kjøpes og hvilken som selges, på en bestemt fremtidig dato, for et avtalt beløp til en avtalt kurs. Handel med valutaterminer krever egen avtale og en kredittramme for handel med valutaderivater. 

Mer om valutaterminer

Prising og spot-kurs

Markedsverdi og valutaterminer