Meny

Valutaopsjoner

Har din bedrift behov for å sikre valuta, men også mulighet eller ønske om å ta noe risiko gitt enkelte betingelser, kan opsjonshandel være en løsning. 

Hva er valutaopsjoner?

Til forskjell fra terminhandel, hvor en fast avtale inngås om kjøp eller salg av valuta, er opsjoner en rett, men ingen plikt til å kjøpe/selge valuta for eieren. Det vil si at det vil være avhengig av markedsprisen hvorvidt kjøperen ønsker å utøve opsjonen eller ikke. På denne måten kan en opsjonskjøper sikre seg et bestemt nivå, men samtidig ha muligheten til å utnytte kursbevegelser som går i hans favør. 

Ord og uttrykk om valutaopsjoner

Bruk av opsjoner

Mer om kjøps- og salgsopsjoner

Kjøpt kjøpsopsjon (call) 

En kjøpt kjøpsopsjon (call) vil for kjøperen være en rett, men ingen plikt til å kjøpe et gitt antall valuta til en fastsatt pris (strike). Er opsjonen europeisk, vil det kun være mulig å utøve opsjonen på forfallstidspunktet. Dersom opsjonen er amerikansk kan den utøves når som helst i løpet av løpetiden. Opsjonspremien betales på kjøpstidspunktet. Selger av opsjonen er pliktet å levere i henhold til avtale dersom kjøper utøver. Kjøper vil kun utøve dersom valutakursen er høyere enn strike på utøvelsestidspunktet.

Kjøpt opsjon - call

Kjøpt salgsopsjon (put)

En kjøpt salgsopsjon (put) vil for kjøperen være en rett, men ingen plikt til å selge et gitt antall valuta til en fastsatt pris (strike). Er opsjonen europeisk, vil det kun være mulig å utøve opsjonen på forfallstidspunktet. Dersom opsjonen er amerikansk, kan den utøves når som helst i løpet av løpetiden. Opsjonspremien betales på kjøpstidspunktet. Selger av opsjonen er pliktet å levere i henhold til avtale dersom kjøper utøver. Kjøper vil kun utøve dersom valutakursen er lavere enn strike på utøvelsestidspunktet.

Kjøpt opsjon - put

Solgt kjøpsopsjon (call)

En solgt kjøpsopsjon (call) vil for selgeren være en plikt, men ingen rett, til å selge et gitt antall valuta til en fastsatt pris (strike). Er opsjonen europeisk, vil det kun være mulig å utøve opsjonen på forfallstidspunktet. Dersom opsjonen er amerikansk, kan den utøves når som helst i løpet av løpetiden. Opsjonspremien betales til selger på kjøpstidspunktet. Selger av opsjonen er pliktet å levere i henhold til avtale dersom kjøper utøver. Kjøper vil kun utøve dersom valutakursen er høyere enn strike på utøvelsestidspunktet.

Solgt opsjon - call

Solgt salgsopsjon (put)

En solgt salgsopsjon (put) vil for selgeren være en plikt, men ingen rett til å kjøpe et gitt antall valuta til en fastsatt pris (strike). Er opsjonen europeisk, vil det kun være mulig å utøve opsjonen på forfallstidspunktet. Dersom opsjonen er amerikansk, kan den utøves når som helst i løpet av løpetiden. Opsjonspremien betales til selger på kjøpstidspunktet. Selger av opsjonen er pliktet å levere i henhold til avtale dersom kjøper utøver. Kjøper vil kun utøve dersom valutakursen er lavere enn strike på utøvelsestidspunktet.

Solgt salgsopsjon - put 

Opsjonsstrategier

Valutaopsjoner kan handles som enkeltopsjoner slik som beskrevet over. De kan imidlertid også settes sammen og utgjøre en del av en total strategi for eksponering i valutamarkedet. Gjerne i form av sikring på gitte nivåer. En opsjonsstrategi kan være en komplisert struktur og det er viktig å kjenne alle detaljer rundt de opsjoner som er handlet for å forstå hvilken eksponering og risiko man tar. 


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen