Meny

Driftskreditt for landbruket

Bønder har en egen type kassekredittordning vi kaller driftskreditt for landbruket. Dette er en oppgjørs- og driftskredittordning som gir en meget hyggelig lånerente for bonden. Størrelsen på kredittrammen er avhengig av leveransen i et normalår.