Meny

Driftskreditt for landbruket

Er du bonde og trenger ekstra driftskreditt? Med driftskreditt for landbruket gir Sparebanken Sør en meget hyggelig lånerente for bonden. Du betaler kun for den kredittrammen du benytter. 

Hva er driftskreditt for landbruket?

Bønder har en egen type kassekredittordning vi kaller driftskreditt for landbruket. Dette er en oppgjørs- og driftskredittordning som er knyttet til driftskontoen der du har en forhåndsavtalt kreditt som kan benyttes til driften av landbruket.

Kredittrammen er tiltenkt å kunne dekke kortsiktige likviditetsbehov når fordeling av inntekter og utgifter varierer med sesonger og produksjon. Da fungerer driftskreditt som en hensiktsmessig buffer når utgiftene samler seg opp.

Bedriften betaler kun renter for den delen av kreditten som benyttes. Nedbetalingen skjer etter bedriftens behov og ifølge avtalen med banken. Avtalen løper normalt i inntil ett år, men kan fornyes i samråd med banken.

Størrelsen på kredittrammen er avhengig av leveransen i et normalår. For mer langsiktige finansieringsbehov vil nedbetalingslån være et bedre alternativ.

Alternativer til sikkerhet

Som regel sikres driftskreditten med driftskredittordningen i landbruket, samt eventuelt løsøre i landbruk. I noen tilfeller kan også fast eiendom, kausjon, m.m. være aktuelt.

Priser

Det er ikke provisjon på driftskreditt til landbruket, det er kun renter av benyttet kreditt.

Vi hjelper deg med driftskreditt for landbruket

Ta kontakt med oss om driftskreditt for landbruket, og en av våre dyktige bedriftsrådgivere hjelper deg med rådgivning omkring følgende temaer:

  • Kredittbehov
  • Sikkerhetsbehov
  • Vilkår
  • Pris

Trenger du hjelp for å komme i gang?

Du kan fylle ut dette skjemaet, eller kontakte oss på telefon 38 10 92 00.