Meny

Bankgaranti

Skal bedriften din inngå økonomiske forpliktelser eller avtaler med en eller flere samarbeidspartnere? Med en bankgaranti får både din bedrift og dine samarbeidspartnere en trygghet rundt økonomiske forpliktelser og avtaler.

Illustrasjonsfoto | bankgaranti

Dette kan være avgjørende i forbindelse med forhandlinger og kontraktsinngåelser. En bankgaranti kan også gi bedriften økt økonomisk handlingsfrihet.

Med bankgaranti forplikter banken seg til å utbetale en økonomisk forpliktelse til tredjeperson, dersom bankens kunde ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser i et kontraktsforhold. Banken gir da mottakeren en sikkerhet for at den økonomiske forpliktelsen oppfylles.

For at banken skal kunne utstede en garanti må vi foreta en kredittvurdering av bedriften. Banken trenger også å motta kopi av kontrakt mellom bedriften og mottaker, samt annet relevant materiale for garantisøknaden. Basert på søknaden og kredittvurderingen fastsettes vilkårene for garantien og eventuelle krav om sikkerhet.

Hvis bedriften har gjentakende behov for bankgarantier kan det være hensiktsmessig å inngå avtale om en garantiramme, i stedet for stadige søknader.

Typer bankgaranti

Det finnes forskjellige typer garantier alt etter bedriftens behov, som:

 • Kontraktsgaranti
 • Lånegaranti
 • Husleiergaranti
 • Løyvegaranti
 • Betalingsgaranti
 • Entreprenørgaranti
 • Transportgaranti
 • Anbudsgaranti
 • Forskuddsgaranti
 • Toll- og skattetrekksgaranti

Alternativ til sikkerhet

Her er en oversikt over mulige alternative former for sikkerhet bedriften kan stille med: 

 • Fast eiendom
 • Kausjon
 • Varelager
 • Driftstilbehør
 • Kundefordringer

Priser

 • Det beregnes en fast kvartalsvis provisjon av garantibeløpet.
 • I tillegg kommer et etableringsgebyr.
 • Både provisjon og etableringsgebyr avhenger av garantiens størrelse og risiko.

Ta kontakt med oss om bankgarantier

Ta kontakt med oss om bankgarantier. Vi hjelper deg med rådgivning om hvilken type bankgaranti dere kan ha nytte av, kredittvurderinger og sikkerhetsbehov. På bakgrunn av samtalen vår, utarbeider vi vilkår og priser som tilsvarer det dere har behov for. 

Trenger du hjelp for å komme i gang?

Du kan fylle ut dette skjemaet, eller kontakte oss på telefon 38 10 92 00.