Meny

Om Sparebanken Sør Boligkreditt AS

Boligkredittselskapet til Sparebanken Sør.

Lån som inngår i sikkerhetsmassen består av pantesikrede boliglån utstedt av Sparebanken Sør, og som oppfyller de krav foretaket stiller til lån som kan inngå i sikkerhetsmassen. Et av hovedkravene er at utestående lånesaldo på hvert enkelt lån ikke overstiger 80 % av panteobjektets markedsverdi.

Med lokal forankring, og som den ledende finansinstitusjonen på Sørlandet, tilbyr Sparebanken Sør et bredt spekter av produkter til privatkunder og næringsliv i landsdelen. Som en dominerende bank for privatkunder er boliglån er et av de viktigste produktene konsernet tilbyr. Sikre boliglån danner basis for de obligasjonene som legges ut av Sparebanken Sør Boligkreditt AS. Ved å finansiere seg ved utstedelse av obligasjoner med fortrinnsrett, kan Sparebanken Sør-konsernet tilby boliglån med konkurransedyktige vilkår til sine kunder.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen