Meny

Likestilling og mangfold i arbeidslivet

Sparebanken Sør ble våren 2018 sertifisert som den første banken i Norge innen likestilling og mangfold.

Illustrasjonsfoto | tema likestilt arbeidsliv fra 8. mars 2019

Sparebanken Sør er opptatt av likestilling og mangfold. Gjennom deltagelse i pilotprosjektet «likestilt arbeidsliv» har banken konkretisert dette arbeidet. Sertifiseringen har gitt Sparebanken Sør økt bevissthet om både utfordringer og forbedringstiltak, bedre forankring av likestillingsarbeidet, konkrete forbedringstiltak og tydeliggjøring av hvordan vi skal jobbe konkret med likestilling og mangfold.

Vi har gjort endringer i flere rutiner innenfor de 7 innsatsområdene for å sikre at vi metodisk implementerer likestillingsarbeidet i bankens prosesser. Dette arbeidet har skjedd med involvering/bistand fra en ekstern prosjektgruppe. Arbeidet ledet frem til en sertifiseringsprosess våren 2018, der bankens rutiner på området ble gjennomgått av en ekstern sertifisør fra Likestillingssenteret.

Det er en kjensgjerning at heller ikke vi i banken er i mål med vårt likestillings- og mangfolds arbeid.  Det er viktig at vi erkjenner dette og enda viktigere at vi faktisk gjør noe med det.

Likestilt arbeidsliv er en forutsetning for å drive banken fremover. Gjennom prosjektet er banken blitt målt, og vi har måttet  rapportere på; forankring av likestillingsarbeidet, rekruttering, likelønn, inkluderende arbeidsmiljø, tilrettelegging, heltid og livsfase. Vi er en stor arbeidsgiver i landsdelen og vi er opptatt av å tiltrekke oss den beste kompetansen og de beste medarbeiderne. Det krever likestilling og mangfold!

  • Vi har startet arbeidet som skal sikre at likestillingsarbeidet blir implementert. 
  • Vi har etablert vårt eget likestillingsutvalg som skal «holde oss i ørene» (det tillegger oss alle og i særlig grad ledere og tillitsvalgte en stor grad av bevissthet og vilje i dette arbeidet).
  • Banken har også laget en handlingsplan for arbeid med likestilling for de neste 3 årene.

Geir Bergskaug om likestilt arbeidsliv

8. mars 2019 holdt vår administrerende direktør et innlegg om sertifiseringen vi har vært igjennom. Du kan se innlegget fra ca. 1:12 inn i filmen.