Meny

Etikk og åpenhet

Sparebanken Sørs virksomhet er avhengig av tillit fra kunder, offentlige myndigheter og samfunnet for øvrig. Tillit er ikke noe man kan beslutte eller kreve, men bare gjøre seg fortjent til gjennom at vi opptrer med aktsomhet og redelighet. Sparebanken Sørs medarbeidere skal derfor kjennetegnes ved at de har høy etisk standard.

Høy etisk standard

Det innebærer at hver enkelt av oss, i enhver sammenheng der vi identifiseres med banken, skal vise en adferd som oppfattes som tillitvekkende, ærlig og redelig og som er i henhold til de normer, regler og lover som gjelder i samfunnet.

Vi legger vekt på åpenhet omkring vår forretningsvirksomhet og våre produkter og tjenester. Vi tilstreber sannferdig og lett forståelig informasjon om våre produkter og tjenester, og en eierstyring og selskapsledelse i tråd med internasjonalt anerkjente prinsipper.

Les våre etiske retningslinjer her.


Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen