Meny

Solid avkastning og nær dobling av kundeutbytte

– Sparebanken Sør har hatt et sterkt første kvartal, med gode resultater og en meget solid egenkapitalavkastning. Det er også gledelig å fortelle at vi har delt ut 417 mill. kroner i kundeutbytte – nærmere en dobling fra fjoråret.

Det sier konsernsjef, Geir Bergskaug, som tirsdag presenterte resultatene for første kvartal 2024. Et resultat før skatt på 620 mill. kroner er en økning fra 529 mill. kroner i samme periode i 2023.

– En god rentenetto, positive finansinntekter, lave kostnader og meget lave utlånstap bidrar til at egenkapitalavkastningen i kvartalet utgjør solide 14,4 prosent.

417 mill. kroner i kundeutbytte

I første kvartal 2023 delte vi ut kundeutbytte for første gang. Som en følge av et solid overskudd i 2023, fikk vi muligheten til å nesten doble utbyttet til kundene i år.

– Det som er bra for banken, skal være bra for kundene og for landsdelen. Overskuddet i 2023 var solid, og gjorde at vi nå i april kunne overføre hele 417 mill. kroner til bankens kunder. I tillegg la overskuddet til rette for en rekordhøy avsetning til bankens gavefond. 208 mill. kroner skal i 2024 brukes til bærekraftig vekst og utvikling i landsdelen, forteller Bergskaug, som lover flere store og viktige gaver til landsdelen i det året banken fyller 200 år.

Meget lave tap og sterk egenkapitalavkastning

Til tross for krevende tider i deler av næringslivet, er tapene og misligholdet lavt. Banken hadde i første kvartal netto tap på utlån på 6 mill. kroner, mot 5 mill. kroner i netto inngang i samme periode i 2023. Med en rekordhøy egenkapitalavkastning og lav kostnadsprosent, er Bergskaug fornøyd med kvartalet.

– Vi er en solid sparebank, og ser nå en egenkapitalavkastning på 14,4 prosent i første kvartal. Vi leverer igjen en lav kostnadsprosent, og er en av de mest kostnadseffektive bankene. Vi har prestert godt i starten av 2024.

Solid egenkapital, meget solid uvektet kjernekapital og nytt SREP-vedtak

Sparebanken Sør hadde en egenkapital på 16,9 mrd. kroner per 31.03.2024 og en uvektet kjernekapitalandel (Leverage ratio) på hele 9,3 prosent.

– Banken mottok den 30. april Finanstilsynets vedtak knyttet til kapitalbehov under pilar 2 (SREP - Supervisory Review and Evaluation Process and Pillar 2). Vedtaket er gjeldende fra 31. mai 2024. Det nye pilar 2-kravet utgjør 1,6 prosent av beregningsgrunnlaget i pilar 1, som er 0,1 prosentpoeng lavere enn gjeldende SREP-vedtak fra 2022 (1,7 prosent). Minst 56,25 prosent av kravet skal dekkes av ren kjernekapital, mens 75 prosent må dekkes av kjernekapital. I tillegg vurderer Finanstilsynet at konsernet bør ha en kapitalkravsmargin på 1,0 prosent i form av ren kjernekapital over det samlede kravet til ren kjernekapital, kjernekapitaldekning og kapitaldekning, forteller Bergskaug.

God fart inn i andre kvartal

Netto renteinntekter utgjorde 824 mill. kroner i første kvartal 2024, mot 712 mill. kroner i første kvartal 2023.

– Rentenivået påvirker bankens rentenetto. Renteendringene det siste året har medført økte rentemarginer, både for person- og bedriftsmarkedet. Vi har hatt en positiv innskudds- og utlånsvekst de siste 12 månedene, og har god fart inn i andre kvartal.

Hovedtall fra 1. kvartal 2024 (1. kvartal 2023 i parentes)

  • Resultat før skatt: 620 mill. kr (529 mill. kr)
  • Egenkapitalavkastning: 14,4 prosent (12,5 prosent)
  • Netto renteinntekter: 824 mill. kr (712 mill. kr)
  • Netto inntekter finansielle instrumenter: 39 mill. kr (-4 mill. kr)
  • Inntekter fra tilknyttede selskaper: 5 mill. kr (34 mill. kr)
  • Driftskostnader: 330 mill. kr (304 mill. kr)
  • Netto tap på utlån: 6 mill. kr (-5 mill. kr)