Meny

PSD2 og Open Banking

EUs andre betalingstjenestedirektiv (PSD2) er en del av norsk lovgivning. Formålet med direktivet er å beskytte forbrukere, gjøre betalinger sikrere, fremme innovasjon og øke konkurransen i markedet for betalingstjenester.

Mobilbanken vår er enkel å bruke i hverdagen

Alle banker må gi deg muligheten til å dele betalingskontoer med andre selskaper som Finanstilsynet har godkjent. Du kan se og bruke betalingskontoer fra andre banker i Sparebanken Sør sin mobil- og nettbank. Slik kan du få en enda bedre oversikt over din egen økonomi. Sikkerhet og personvern er viktig. Du har full kontroll og kan selv velge om du vil ta dette i bruk. Her ser du hvordan du gjør dette.

Er du utvikler eller jobber for et selskap som ønsker tilgang, kan du lese mer på denne siden (åpnes i nytt vindu). Våre API-er er tilgjengelige.

Forbrukerrettigheter ved betalinger innen EU/EØS

EU-kommisjonen har gitt ut informasjon om forbrukerrettigheter knyttet til betalingstransaksjoner i Europa. Rettighetene som er beskrevet gjelder også for forbrukere som bor i Norge.