Meny

Gamle nettbedriftavtaler må signeres på nytt

Sparebanken Sør gjør nå noen endringer i avtalevilkårene for nettbedrift slik at dere framover kan få en bedre tjeneste med ny funksjonalitet. 

På grunn av disse endringene er det nødvendig at bedrifter som har gamle nettbedriftavtaler (fra før 25.01.21) signerer på nytt. De som er signaturberettiget, vil motta en e-post og en SMS om at avtalen er klar for signering i signeringsportalen.

De viktigste endringene i avtalevilkårene er følgende:  

Fullmakt fra bedrift til administrator i nettbedrift er omformulert. Det er presisert at fullmakten kan omfatte autorisasjon til å ta i bruk og benytte alle funksjoner og tjenester som er tilgjengelig i nettbedrift til enhver tid, blant annet: 

  • Godkjenne innmelding av underavtaler 
  • Etablere nye kontoer for hovedavtale og eventuelle underavtaler 
  • Registrere nye brukere og endre brukers fullmakter 
  • Etablere nye tjenester for hoved- og underavtaler, som for eksempel direkte integrasjon med regnskapssystem 

Presisering av bankens muligheter for framtidige endringer i avtalevilkårene: 

  • Kan omfatte endring av administrators fullmakter  
  • Vilkår kan ensidig endres med en måneds frist 
  • Endringer kan varsles ved melding i nettbedrift 
  • Endringer anses akseptert ved bedriftens fortsatte bruk av nettbedrift en måned etter at melding er gitt

Har du spørsmål? Ta gjerne kontakt med kundesenter bedrift, telefon 38 10 92 00.