Meny

Kundevalg i Sparebanken Sør

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, ble avholdt i perioden 15.–19. februar 2021. 

 

Det var valg i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør samtidig med kundevalget i Sparebanken Sør. 

Kundevalget ble avholdt for kunder i følgende kretser

Oversikt over valgkretser og valgkomiteens innstilling 
Valgkrets: Medlemmer og varamedlemmer som skal velges:  Valgkomiteens innstilling
Kristiansand, Vennesla 2 (1 medlem og 1 varamedlem)  1. Anders Gaudestad
2. Jarle Rudi
3. Bård Erling Kvislabakken
4. Bjarte Leer-Helgesen
Lyngdal, Åseral, Hægebostad 2 (1 medlem og 1 varamedlem)   1. Oddmund Ljosland
2. Erlend Haddeland
3. Marit Eiken
4. Stein Åge Fuglestveit
Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle 2 (1 medlem og 1 varamedlem)   1. Terje Røsnes
2. Asbjørn Haugen
3. Elin Corneliussen
4. Oddvar Omnes
     

Her finner du utfyllende informasjon om kandidatene.

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Av det sittende forstanderskapet er 3 kundevalgte medlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2021.

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er lagt frem i bankens lokaler og finnes også her.

Valget gjennomføres elektronisk og foregår ved bruk av BankID via lenke som ble lagt ut på denne siden. For de som ikke hadde BankID, er det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. De som ville avgi stemme i bankens lokaler må forevise legitimasjon. Legitimasjon må også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, fullmaktsskjema og valgkomiteens innstilling, vil bli lagt ut i bankens lokaler i tillegg til denne siden.

Kristiansand, 

Jorunn Aarrestad
Forstanderskapets leder