Meny

Kundevalget er over

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, ble avholdt i perioden 11.–15. februar 2019.

Valg til forstanderskapet i Sparebanken Sør

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.

Av det sittende forstanderskapet er 3 kundemedlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2019.

Valget ble avholdt for kunder i følgende kretser, 1 medlem og 1 varamedlem velges i hver krets

Valgkrets Valgkomiteens innstilling
Bryne, Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal 1. Terje Spilling
2. Christian Reme
3. Magne Nygaard
4. Lena Vigeland Wilhelmsen 
Mandal, Marnadal, Lindesnes  1. Berit Therese Knudsen
2. Nils Edvin Numme
3. Grethe Larssen
4. Lill Hege Hals  
Kviteseid, Hjartdal, Nome, Fyresdal, Nissedal, Bø, Notodden, Seljord, Sauherad, Tinn, Tokke, Vinje 1. Kristi Marie Tveit
2. Anne Tveit
3. Tarjei Gjelstad
4. Edvard Nesland 
Du får mer informasjon om kandidatene til valg i forstanderskapet her.  

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som var på valg er lagt frem i bankens lokaler og finnes også her på sor.no.

Valget ble gjennomført elektronisk og foregikk ved bruk av BankID via lenke som ble lagt ut på disse sidene. For de som ikke har BankID, var det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme.

Aktuelt regelverk som bankens vedtekter finner du her.

Kristiansand, 16. februar 2019

Øystein Haga
Forstanderskapets leder

Valg til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Har du konto med 500 kroner eller mer i Sparebankens Sør og bor i Vest-Agder, Aust-Agder eller Telemark, kunne du være med på å velge representanter til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Med jevne mellomrom rulleres representasjonen til generalforsamlingen, og innskyterne bestemmer hvem de ønsker skal representere seg i stiftelsens øverste organ.

Kandidater til valg i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør finner du her.