Meny

Kundevalg

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, generalforsamlingen, var i perioden 12.–16. februar. Valget er nå avsluttet.

Generalforsamlingen i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av sju kundevalgte, elleve valgt av egenkapitalbeviseierne, tre offentlig valgte og sju valgt av de ansatte. I tillegg er det til sammen 20 varamedlemmer fordelt på de fire medlemskategoriene.

Oppgavene til generalforsamlingen er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomitéer.

Valget i år var for kunder i valgkretsen nevnt under, og det skulle velges inn ett medlem.

Kundevalg 2024 - denne valgkretsen kunne delta

Nøkkelinformasjon ved årets kundevalg  
Valgkrets: Valgkomiteens innstilling:
Arendal, Grimstad, Froland, Birkenes, Lillesand, Iveland, Evje, Bygland, Valle, Bykle, Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad
  1. Anne Omholt Hovstad
  2. Tone Solheim Grøsle

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Liste over generalforsamlingens medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som var på valg ble lagt frem i bankens lokaler og på sor.no.

  • Valget gjennomføres digitalt og vil foregå ved bruk av BankID via lenke som blir lagt ut på denne siden.
  • For de som ikke har BankID, er det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme.
  • Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler.
  • De som vil avgi stemme i bankens lokaler, må forevise legitimasjon. Legitimasjon må også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema.
  • Det er ikke anledning til å stemme via post.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, legges ut på denne siden.

Kristiansand, 17. februar 2024

Anne Omholt Hovstad
Generalforsamlingens leder

Sparebanken Sør