Meny

Du bestemmer over din bank - kundevalg

Informasjon om valg på representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet. Valget i 2018 ble avholdt i perioden 12.–16. februar. 

Kundene er godt representert i bankens forstanderskap, som er det øverste formelle organet i en sparebank. Kunder i tre valgkretser var med og valgte 3 nye medlemmer og 3 varamedlemmer til forstanderskapet.

Protokoll

Valgresultatet kan du lese i protokollen her.

Om valget til forstanderskapet 

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgte av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte.

Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.
Av det sittende forstanderskapet var 3 kundevalgte medlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2018.
Valget 2018 ble avholdt for følgende kretser:

Valgkrets:   Medlemmer og varamedlemmer som skal velges:
Kragerø, Drangedal, Siljan, Skien, Bamble, Porsgrunn    2 (1 medlem og 1 varamedlem) 
Kristiansand, Songdalen, Søgne, Vennesla    2 (1 medlem og 1 varamedlem)  
Grimstad, Arendal, Froland   2 (1 medlem og 1 varamedlem)