Meny

Du bestemmer over din bank - kundevalg

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, avholdes i perioden 11.–15. februar 2019. Frist for å fremme kandidatforslag var 08. januar. Det holdes også valg til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør samtidig.

Valg til forstanderskapet i Sparebanken Sør

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgt av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.
Av det sittende forstanderskapet er 3 kundemedlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2019.

Valget avholdes for kunder i følgende kretser

Valgkrets:   Medlemmer og varamedlemmer som skal velges:
Farsund, Flekkefjord, Sirdal, Kvinesdal   2 (1 medlem og 1 varamedlem) 
Mandal, Marnadal, Lindesnes    2 (1 medlem og 1 varamedlem)  
Kviteseid, Hjartdal, Nome, Fyresdal, Nissedal, Bø, Notodden, Seljord, Sauherad, Tinn, Tokke, Vinje   2 (1 medlem og 1 varamedlem)  

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt. Sparebanken Sør har en valgkomité som vil innstille på kandidater. Stemmeberettigede kunder kan fremme forslag på kandidater med angivelse av kandidatens navn, fødselsår og – dato, adresse og yrke. Forslag måtte sendesbanken senest 08. januar, og ble sendt på e-post til lgs@sor.no. Enhver kunde som har stemmerett og er valgbar, er pliktig til å motta valg med mindre kunden har gjort tjeneste som medlem av forstanderskapet eller styret i minst en valgperiode.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg er lagt frem i bankens lokaler og finnes også her.

Valget gjennomføres elektronisk og vil foregå ved bruk av BankID via lenke som blir lagt ut på disse sidene. For de som ikke har BankID, er det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt må avgis i bankens lokaler. De som vil avgi stemme i bankens lokaler må forevise legitimasjon. Legitimasjon må også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det er ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og for forslag på kandidater, vil bli lagt ut i bankens lokaler og på disse sidene. Valgkomiteens innstilling vil på tilsvarende måte bli lagt ut 2 uker før valget.

Kristiansand, 20.  desember 2018

Øystein Haga
Forstanderskapets leder

Valg til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Har du konto med 500 kroner eller mer i Sparebankens Sør og bor i Vest-Agder, Aust-Agder eller Telemark, kan du være med på å velge representanter til generalforsamlingen i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. Med jevne mellomrom rulleres representasjonen til generalforsamlingen, og innskyterne bestemmer hvem de ønsker skal representere seg i stiftelsens øverste organ.