Meny

Takk for deltakelsen i kundevalget

Valg av representanter for kundene til bankens øverste organ, forstanderskapet, ble avholdt i perioden 10.–14. februar 2020.

Forstanderskapet i Sparebanken Sør har 28 medlemmer, sammensatt av 12 kundevalgte, 6 valgt av egenkapitalbeviseierne, 3 offentlig valgte og 7 valgte av de ansatte. Det er like mange varamedlemmer fordelt på samme måte. Oppgavene til forstanderskapet er bl.a. å fastsette bankens vedtekter, vedta bankens regnskap, velge styre og valgkomiteer.
Av det sittende forstanderskapet var 3 kundemedlemmer og 3 varamedlemmer på valg for 4 år i 2020.

Valget ble avholdt for kunder i følgende kretser

Valgkrets: Medlemmer og varamedlemmer som skal velges: Valgkomiteens innstilling
Kristiansand, Vennesla 2 (1 medlem og 1 varamedlem)  1. Gjermund Nesland
2. Rita Eretveit
3. Inger Marie Haukalid
4. Sondre Vindbo
Grimstad, Arendal, Froland 2 (1 medlem og 1 varamedlem)   1. Geir Fredrik Sissener
2. Anne Omholt Hovstad
3. Helga Leikvangen Olsbu
4. Kjetil Glimsdal
Tvedestrand, Vegårshei, Åmli, Risør, Gjerstad 2 (1 medlem og 1 varamedlem)   1. Gunnar Hillestad
2. Merete Fogh Lund
3. Siv-Annie Dale
4. Torleif Haugland
    Les mer om hver kandidat på denne siden

Alle myndige personer som har hatt et innskudd i banken på minst 2500 kroner de siste 6 måneder har stemmerett og er valgbare. I tillegg er også juridiske personer valgbare og har stemmerett. Ingen kan avgi mer enn 2 stemmer; en for eget grunnlag og en for en annen stemmeberettiget etter skriftlig fullmakt.

Liste over forstanderskapets medlemmer og varamedlemmer med angivelse av hvem av disse som er på valg ble lagt frem i bankens lokaler og finnes også her.

Valget gjennomføres elektronisk og foregikk ved bruk av BankID via lenke som ble lagt ut på denne siden. For de som ikke hadde BankID, var det mulig å møte i bankens lokaler og få avgitt stemme. Stemme for annen kunde etter fullmakt måtte avgis i bankens lokaler. De som ville avgi stemme i bankens lokaler måtte forevise legitimasjon. Legitimasjon måtte også forevises for den som har gitt fullmakt til å stemme, fortrinnsvis i form av kopi av legitimasjon innsatt på fullmaktsskjema. Det var ikke anledning til å stemme via postforsendelse.

Aktuelt regelverk og annen relevant informasjon, herunder bankens vedtekter, skjema for fullmakt og forslag på kandidater, ble lagt ut i bankens lokaler og finnes også på denne siden. Informasjon om kandidatene finner du her.

Kristiansand, 15. februar 2020

Jorunn Aarrestad
Forstanderskapets leder