Fusjonen med Pluss: Two down, one to go!

  •  

Både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet har nå godkjent fusjonen mellom Pluss og Sør.

Nok en milepæl er nådd i fusjonsarbeidet!

Etter velsignelse fra både Konkurransetilsynet og Finanstilsynet, er det kun en godkjenning fra Finansdepartementet som gjenstår før fusjonen mellom Sparebanken Pluss og Sparebanken Sør er et faktum, og Norges femte største bank ser dagens lys.

Det er rart å tenke på at det bare er et halvt år siden vi presenterte en intensjonsavtale om sammenslåing. For siden den gang har det vært hektisk aktivitet i begge banker.

Vi har hele tiden hatt ett klart mål: Bankene skal være juridisk fusjonert 1. januar 2014.

Forrige ukes tilrådning fra Finanstilsynet er en bekreftelse på at vi har jobbet godt.

Fremdeles venter vi på det endelige "godkjent-stempelet" fra departementet, men alt ligger til rette for at det opprinnelige tidsskjemaet er innen rekkevidde.

Flemming Holm
Prosjektleder for fusjonen i Sparebanken Sør

Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank