Alle bankbilag vil sendes til nettbedrift

  •  

Eli Winsnes Hillesund om økt sikkerhet for bankbilag og annen sensitiv informasjon om bedriften din.

Vanlig e-post er praktisk, men på ingen måte en sikker meldingskanal. Som kunde av Sparebanken Sør er vi er opptatt av at sensitive innhold om bedriften ikke kommer på avveie. Derfor vil bankbilag og meldinger fra banken kun bli sendt til sikker meldingskanal i din nettbedrift fremover.

Sparebanken Sør skal være en trygg og god samarbeidspartner for dere, og lover og forskrifter pålegger oss strenge krav til personvern.

Vanlig e-post er ikke regnet som en sikker meldingskanal, og vi er opptatt av at sensitiv informasjon om deres virksomhet ikke kommer på avveie. Banken avslutter derfor utsendelse på e-post av kontoutskrifter, innbetalingsbilag og andre bankbilag innen utgangen av juni. Har du ikke nettbedrift, kan du bestille det her.

- Våre bedriftskunder viser stor tillit til oss som en solid bank. De må til en hver tid være trygge på at vi bevarer informasjon om kundeforholdet på en sikker måte. Derfor mener jeg dette tiltaket er helt nødvendig som et svar på tilliten de gir oss, sier Eli Winsnes Hillesund, leder for Kundesenter Bedrift.

Som et ledd i vårt bærekraftsarbeid ønsker vi å redusere utsendelse av post på papir, og derfor avsluttes også alle postutsendelser med bankbilag fra samme dato. Dersom dere likevel ønsker post på papir, ber vi om at dere henvender dere til kundesenter bedrift (kr 15 per utskrift).

Nettbedrift blir kommunikasjonskanalen til/fra banken fremover, og alle bankbilag vil bli sendt dit (meny/bankbilag). Administrator i nettbedrift kan om ønskelig legge til flere brukere.

Lurer du på noe i forbindelse med dette er din kundekontakt tilgjengelig for spørsmål. Du kan selvsagt også velkommen til å kontakte Kundesenter Bedrift på telefon 38 10 92 00.

Vi er her for deg!

 

 

Av: Eivind Håverstad Sparebanken Sør
Blogg:
Ikke bare bank