Meny

Bærekraft

Sparebanken Sør har lang tradisjon som en ansvarlig samfunnsaktør og har deltatt i utvikling av lokalsamfunn i bankens markedsområder i generasjoner. Arbeidet med bærekraft er en naturlig videreutvikling av den rollen banken har spilt gjennom snart 200 år. 

Bærekraft og samfunnsansvar, også kjent som ESG (environmental, social, governance), handler om miljø, sosiale forhold og virksomhetsstyring. For Sparebanken Sør innebærer bærekraftig utvikling å bidra til en positiv utvikling innenfor miljø og klima, sosiale forhold og virksomhetsstyring, samt ivareta samfunnsansvar i de områdene der banken opererer.

Bærekraftsrapporter

Her finner du en enkel oversikt over alle våre rapporter omkring bærekraft, inkludert klimaregnskap og GRI-indeks.

Styringsdokumenter

Her finner du en oversikt over alle styringsdokumentene til Sparebanken Sør, blant annet strategi for bærekraft og etikkdokument.

Initiativer vi støtter

Vi støtter følgende initiativer innenfor bærekraft og samfunnsansvar.

Green & Sustainability Bond Framework

Gaver og sponsorater

Vi ønsker å være en samfunnsbyggende aktør og støtter våre lokalsamfunn på flere måter.
Foto av adm. direktør Geir Bergskaug

Vi har sluttet oss til FNs prinsipper for ansvarlig bankdrift

Sparebanken Sør har signert FNs klimainitiativ innen finans. 

Illustrasjonsfoto | tema likestilt arbeidsliv fra 8. mars 2019

Likestilt arbeidsliv

Sparebanken Sør ble våren 2018 sertifisert som den første banken i Norge innen likestilling og mangfold.