Meny

Dataanalytiker søkes

Banken er i rask utvikling og har høye ambisjoner om å bli mer datadrevet. Vi fortsetter å bygge vårt store og avanserte analysemiljø.

Vi har implementert nytt SAS-datavarehus og avanserte løsninger for utvikling av modeller, analyser og rapportering. Vi gjennomfører for øyeblikket et strategisk program for å transformere kredittvirksomheten og skal søke Finanstilsynet om godkjennelse til å bruke interne kapitalmodeller (IRB - Internal Rating Based Approach). Dette stiller store krav til data, datakvalitet, modellpark og analyseløsninger. Dette gir oss unike muligheter til å få økt innsikt og gi forretningsverdi.

Hos oss får du muligheten til å være med å utvikle et strategisk fagmiljø innen analyse, modellering og maskinlæring. Du vil være viktig i bankens prosess med å bli mer datadrevet. Du får en sentral rolle i utvikling og forvaltning av analyser av kunder, kredittporteføljer og prosesser. Stillingen vil gi deg stor grad av fleksibilitet og mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.

Sentrale oppgaver vil være

  1. Utvikle og forvalte ulike former for avanserte dataanalyser om våre kunder, kredittporteføljer og prosesser.
  2. Tilrettelegge, transformere og kvalitetssikre data.
  3. Bidra i prosjekter hvor det er behov for dataanalyser.
  4. Visualisere og presentere komplekse analyser.

Ønskede kvalifikasjoner/egenskaper

  • Høyere utdannelse (master), fortrinnsvis innen økonomi, teknologi, statistikk, matematikk eller lignende.
  • Sterke analytiske egenskaper og interesse for teknologi.
  • Erfaring med bruk av analyseverktøy slik som Visual Analytics/SAS, PowerBI, ClickSense og Tableu.
  • Gjerne erfaring fra analysearbeid og/eller modellutvikling innen bank og forsikring.
  • Erfaring med koding vil være positivt.
  • Norsk og engelsk språk.

Vi ser etter deg med 0-5 års erfaring. Du er analytisk, nøyaktig og nysgjerrig. Du har evne til å både jobbe selvstendig og sammen med andre, er god til å kommunisere med mennesker rundt deg og er en positiv bidragsyter til fellesskapet.

Vi tilbyr en spennende jobb i et inspirerende og godt arbeidsmiljø hvor vi utfordrer hverandre og spiller hverandre gode. Banken er en solid og veldrevet arbeidsplass som tilbyr lønn etter avtale, fleksibel arbeidstid, bonusordning og andre personalgoder.

For nærmere informasjon, ta kontakt med senior data scientist Eivind Rike (tlf. 986 27 386) eller leder Datavarehus Anders Akselsen (tlf. 930 13 432).

Søknad sendes elektronisk via Jobbnorge.no (åpnes i nytt vindu) innen 15. august 2021.

 

Sparebanken Sør er en solid og veldrevet regionsparebank med en forvaltningskapital på ca. 146 mrd. kroner. Banken, som er blant landets største sparebanker, har sitt markedsområde i Agder, Vestfold og Telemark, samt i Rogaland. Sparebanken Sør er en attraktiv arbeidsgiver med kraft og ambisjoner. Banken har dyktige medarbeidere med høyt faglig nivå og er kjent for effektive beslutningsprosesser. Satsing på ny teknologi og digitalisering sikrer gode kundeopplevelser i alle kanaler. Banken har et sterkt samfunnsengasjement og har fokus på bærekraft. Sparebanken Sør deler hvert år ut betydelige midler i gaver til nærmiljø og lokalsamfunn.