Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Valgmøtet 2024 for egenkapitalbeviseieres valg til generalforsamlingen i Sparebanken Sør ble avholdt 14. februar 2024.

Valgmøtet ble gjennomført i Sparebanken Sørs hovedkontor.

  • Når: 14. februar 2024 kl. 1600 
  • Hvor: Rådhusgt. 7/9, Kristiansand, inngang Markensgate. 

Detaljer delt før møtet:

I henhold til bankens vedtekter skal antall EK-medlemmer i generalforsamlingen økes fra 9 til 11 i 2024. Det foreligger innstilling fra valgkomitéen på 4 medlemmer og 1 varamedlem. Valgkomitéens innstilling finnes her.

Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig vises til finansforetaksloven § 10-11 og bestemmelsene om egenkapitalbeviseiernes representasjon og valg til generalforsamlingen som finnes i vedtektenes §§ 3-1 og 3-4.

Påmeldingsskjema og eventuelt fullmakt måtte være mottatt senest 9. februar kl. 15.30.

Det henstilles til at egenkapitalbeviseiere som får informasjon tilsendt per post, registrerer e-postadresse på sin verdipapirkonto og velger at informasjon skal sendes per e-post.

Kristiansand, 15. januar 2024

Anne Omholt Hovstad, forstanderskapets leder

Generalforsamlingen

Bankens øverste organ