Meny

Si ifra til oss

Det kan være vanskelig å vite om du vil klage eller sende varsling. Derfor har vi nedenfor forsøkt å belyse forskjellen mellom klage og varsling. Du finner også rutinene våre for klage og varsling på denne siden, slik at du vet hva du kan forvente deg når du sier ifra til oss.

Om klage

Er du misfornøyd med oss når det gjelder produktene eller tjenestene våre, eller hvordan vi har behandlet deg, vil vi gjerne at du gir oss beskjed. 

Se rutiner for klage (åpnes i nytt vindu)

Finansklagenemnda

Dersom vi ikke blir enige om det du sender klage på, kan du ta saken videre til Finansklagenemda. Dette er et uavhengig klageorgan som behandler tvister mellom banker eller forsikringsselskap og kundene deres. 

Les mer hos Finansklagenemnda (åpnes i nytt vindu)

Har du mistanke om mer alvorlige kritikkverdige forhold?

Dersom du er kjent med alvorlige og kritikkverdige forhold i Sparebanken Sør, skal det meldes til internrevisjonen. Arbeidsmiljølovens varslingsregler omfatter alle tilfeller der personer sier fra om forhold som han eller hun blir kjent med og som er eller kan være i strid med:

  • lover og regler
  • brudd på styringsdokumenter, rutiner og etiske retningslinjer
  • alminnelige oppfatning av hva som er forsvarlig eller etisk akseptabelt
  • viktige og legitime bekymringer vedrørende intern styring og ledelse av konsernet

Eksempler kan være mobbing, trakassering, diskriminering, rusmisbruk og forhold som er til fare for liv og helse. Det skal også kunne varsles om underslag, korrupsjon, tyveri, brudd på taushetsplikt, bedrageri og økonomisk utroskap. Opplistingen over er eksempler på hva som kan varsles om, og er ikke ment som en uttømmende opplisting.

Rutine for varsling

Banken har opprettet en rutine for varsling slik at du skal være trygg på at henvendelser blir fulgt opp.

Se rutiner for varsling (åpnes i nytt vindu)