Meny

Om statsgarantert lån, avdragsfrihet og kompensasjonsordning for bedrifter

Mange av kundene våre er rammet som følge av koronapandemien. Staten har kommet med en rekke tiltak for å hjelpe disse bedriftene, og har til hensikt å gi levedyktige bedrifter likviditetshjelp når de mister omsetning, eller får driftstap knyttet til pandemien. På denne siden vil du finne relevant informasjon for bedriften din, samt lenker til de ulike søknadsskjemaene.

Disse bedriftene kan søke om statsgarantert lån

Ordningen gjelder for alle bedrifter som er registrert i Foretaksregisteret og har virksomhet i Norge. Det forutsettes at bedriften har et akutt likviditetsbehov som følge av koronapandemien.

Hvor stort lån kan bedriften min søke om?

Hva kan et statsgarantert lån brukes til?

Hva er driftsutgifter?

Hva er vilkårene for statsgaranterte lån?

Hvordan søker jeg om statsgarantert lån til bedriften min?

Kompensasjonsordning

Kompensasjonsordningen (kontantstøtten) for bedrifter som er økonomisk hardt rammet som følge av koronapandemien ble iverksatt lørdag 18. april. Formålet med ordningen er å unngå unødvendige konkurser og oppsigelser. Utbetalingene vil skje etterskuddsvis basert på faktisk omsetning i de aktuelle månedene. Bedrifter som hadde minst 30 % omsetningsfall (20 % i mars) som følge av koronapandemien, kunne få tilskudd fra kompensasjonsordningen.

For å kunne motta tilskudd, må bedriftene oppfylle flere kriterier. Sjekk om bedriften tilfredsstiller kravene før søknad sendes. På www.kompensasjonsordning.no finnes relevant informasjon om hvilke krav bedriften må oppfylle, om bedriften er blant næringene som staten har pålagt å stenge, og søknadsskjema. Det vil bli gitt veiledning mens søknaden fylles ut.

Det er også opprettet et eget telefonnummer hvor bedrifter som har spørsmål om ordningen kan ringe og få veiledning. De fleste søknadene vil bli behandlet automatisk. Dermed vil mange av bedriftene ha pengene på konto allerede få dager etter at de har sendt søknaden. 

Regjeringens utgangspunkt er at bedrifter som har fått innvilget statsgarantert lån ikke skal risikere å få avkortning på tilskudd fra kompensasjonsordningen.

Skatteetaten har et overordnet og helhetlig ansvar for utvikling, iverksettelse og forvaltning av ordningen. Etaten er forberedt på en strøm av søknader fra bedrifter over hele landet, og det vil derfor kunne oppstå kø i perioder.

Søk om kompensasjon

Kan bedriften din søke om kompensasjonsordning fra staten? 

Søk om kompensasjon

Fant du ikke svaret du lette etter?

Du finner mer informasjon om krisetiltak for bedrifter på finansnorge.no og på nav.no.