Meny

Sør-prisen til Strand Hotel Fevik

Næringsminister Trond Giske overrakte onsdag 15. august Sparebanken Sørs næringslivspris til Strand Hotel Fevik ved Agnes Berntsen.

Prisoverrekkelsen fant sted under Arendalsuka i forbindelse med Sørlandsutvalgets åpne møte.

Sparebanken Sørs næringslivspris er etablert for å stimulere til næringsutvikling og samfunnsengasjement i tråd med bankens visjon om å arbeide for et rikere liv på Sørlandet.

Juryen skriver blant annet i begrunnelsen for årets tildeling:

Vinneren av Sparebanken Sørs næringslivspris 2012 har med entusiasme, hardt arbeid og pågangsmot snudd negative resultater og dårlig omdømme til omsetningsøkning, positive regnskapstall og et meget godt renommé både i Norge og i utlandet.

Agnes Berntsen har siden 2003 stått ved roret og vært den store pådriveren til at Strand Hotel Fevik er blitt et hotell hele Sørlandet kan være stolte av.

Vi gratulerer!

Om Sør-prisen

Sparebanken Sørs næringslivspris ble innstiftet 28.4.2005.

  • Formålet med næringsprisen er å bidra til å realisere Sparebankens Sørs visjon om å gjøre livet på Sørlandet rikere.
  • Næringsprisen er på kr 50 000 (femti tusen kroner), samt et kunstobjekt fra regional kunstner som representerer prisens formål. Beløpet skal fortrinnsvis benyttes til utvikling av bedriftskulturen hos prismottager.
  • Næringsprisen kan deles ut til personer, bedrifter eller virksomheter som har eller har hatt tilknytning til næringslivet i Aust- eller Vest-Agder, som anerkjennelse for godt næringsutviklingsarbeid og samfunnsengasjement.

Mottakere av næringsprisen må ha oppfylt ett eller flere av følgende kriterier i forhold til å gjøre livet på Sørlandet rikere:

  • Skapt en betydelig næringsutvikling, så som; skapt arbeidsplasser, produkter, teknologi mv. og gitt lønnsomhet
  • Bidratt til utvikling av kulturlivet og vist samfunnsengasjement
  • Bidratt til å skape et positivt renommé av Sørlandet