Meny

Sparebanken Sør åpner kontor i Skien

Med tradisjoner helt tilbake til 1862 har Sparebanken Sør lang erfaring som lokal leverandør av banktjenester i Telemark. Når banken 21. august åpnet nytt kontor i Skien, var dette derfor en videreføring av en lang og begivenhetsrik historie i fylket.

Sparebanken Sør forvalter ved halvårsskiftet 7,3 mrd. kroner i utlån og 2,7 mrd. i innskudd i Telemark. Banken har et meget godt fotfeste i Øvre Telemark gjennom kontorene i Fyresdal, Nissedal, Kviteseid og Bø. I tillegg har avdelingen i Kragerø en solid posisjon i sitt område.

- Telemark har vært og er et viktig satsingsområde for Sparebanken Sør. Derfor etablerte vi oss i Porsgrunn 8. oktober 2008 midt under finanskrisen. For oss har dette vært en meget vellykket etablering. Vi er blitt godt mottatt i Porsgrunn hvor våre samlede utlån passerte 2,2 mrd. ved halvårskiftet.

Det er en veloverveid strategisk beslutning som ligger bak ytterligere satsing i Grenland. Som markedsleder i ett område, må du gå inn i nye markeder for å vokse videre.

- Vi skal vokse videre, og da er det naturlig å gjøre det i et fylke og i en region vi kjenner godt. Vi har gode erfaringer med Telemark og med telemarkingene, forklarer administrerende direktør Geir Bergskaug. 

Personlig og profesjonell

Sparebanken Sør har en lang tradisjon som distriktssparebank. Dette er en bank som lever tett på sine kunder og som først og fremst legger vekt på å møte kundenes individuelle behov, enten det dreier seg om en vanlig privatkunde eller større virksomheter i offentlig og privat sektor.

- Som selvstendig sparebank med nærhet og lokal beslutningskraft skal vi være den viktigste og beste banken for Agderfylkene og Telemark.

Vårt mål er at banken skal bidra til å skape vekst og merverdier for mennesker og næringsliv der vi driver virksomhet, sier administrerende direktør Geir Bergskaug i Sparebanken Sør.

Det viktigste konkurransefortrinnet for banken er kompetansen og den lokale beslutningsmyndigheten som finnes ved hvert enkelt kontor. Samtidig er Sparebanken Sør stor nok til også å kunne bistå kunder med avanserte krav til banktjenester. Sparebanken Sørs sterke posisjon i markedene hvor banken er etablert, skyldes først og fremst at banken evner å være både personlig og profesjonell på samme tid.

Kompetanse og ressurser

- Våre beslutninger skal tas så nær kunden som mulig, fastslår Geir Bergskaug og mener dette er et klart skille i forhold til store forretningsbanker med hovedkontorer som ligger langt borte fra der kundene er. Våre beslutningstakere kjenner ofte våre kunder personlig. På denne måten kombinerer vi småbankens nærhet med storbankens kompetanse og ressurser, sier han.

Bergskaug minner om at hele bankens historie, når alt kommer til alt, handler om hvordan Sparebanken Sørs medarbeidere har løst store og små bankbehov basert på inngående kjennskap til hver enkelt kundes situasjon.

– Når vi nå satser videre i Grenland har dette også sammenheng med at Grenland er et stort marked med potensiale for videre vekst. Her møter vi både privatkunder og næringslivskunder som har behov for en storbank som er nær dem. Vi har både muligheter, vilje og muskler til å hjelpe privatpersoner, næringslivet og kommuner i vekstområder, sier Geir Bergskaug.