Meny

ABCenter og Plussmegleren fusjonerer

Pressemelding: En ny, spennende meglerkjede på Sørlandet.

Det er i dag inngått en intensjonsavtale om å samordne virksomhetene i Plussmegleren og ABCenter med formål å etablere en ny meglervirksomhet. Det nye selskapet skal etter planen være i drift fra 1. januar 2014.

Den nye meglervirksomheten skal ledes av Øyvind Aasen som i dag er adm. direktør i ABCenter. Øvrig ledelse vil bestå av Tone Solheim Grøsle, Rolf R. Elieson og  Dag Thomassen som  i dag utgjør ledelsen i Plussmegleren. Dagens øvrige arbeidende aksjonærer i Plussmegleren, Lasse Marcussen, Pål Birkeland og Kjetil Lossius, vil alle fortsette som sentrale medarbeidere i det nye selskapet.

Sparebanken Sør blir den største eieren av den nye meglervirksomheten. I tillegg er Sørlandets Boligbyggelag, som i dag er en av eierne i Plussmegleren, tiltenkt en eierpost i den nye virksomheten.

Navnet på den nye meglervirksomheten er ikke endelig bestemt, men vil bli knyttet til bankens navn og nye profil. Den fysiske plasseringen av hovedkontoret er ikke avklart utover at det blir i sentrum av Kristiansand. Hva som skal skje med meglerkontorenes virksomheter i Mandal avklares med det første.

Det vil i tiden fremover etableres en strategisk plattform for det nye selskapet. Det er å forvente at sammenslutningen av virksomhetene vil medføre bemanningsmessige tilpasninger.

Den nye virksomheten vil bli et slagkraftig meglerselskap med erfarne og dyktige eiendomsmeglere langs hele sørlandskysten.

Selskapene vil fortsette sine virksomheter på ordinær måte frem til 1. januar 2014. 
 
Arendal, 3. september 2013