Agder er fattig på risikokapital

  •  

Lettere tilgang på risikovillig kapital er avgjørende for videre utvikling av næringslivet på Sørlandet.

Under Agderkonferansen i Kilden onsdag presenterte næringsminister Trond Giske et av regjerningens tiltak for å bidra til verdiskapning i Norge. I løpet av året lanseres to nye såkornfond, på til sammen én milliard kroner.

Såkornfond er fond som går inn med mindre investeringsbeløp i svært tidlige faser i et selskap, gjerne før selskapet har omsetning eller det er bevist om teknologien vil fungere.

Agder er åpenbart en landsdel som er fattig på slik risikokapital. Det er kritisk viktig for utvikling av virksomheter på Sørlandet å ha lokale, langsiktige investorer.

Må jobbe sammen

Nye næringsfond er en gyllen anledning for Sørlandet til å utvikle næringslivet inn i fremtiden. 

Men da er det viktig at landsdelen jobber samlet. Vi må sørge for at forvaltningen av minst ett av disse fondene legges til Agder. Dette er avgjørende for oppblomstring av nye virksomheter, og utvikling av dagens bedrifter.

I Agder har vi den forvaltningskompetansen som kreves. Når forvaltningen av disse fondene lyses ut, må vi være på offensiven.

Underforbruk av støtteordninger

Sparebanken Sør har vært i landsdelen i 188 år og har deltatt i næringslivet i alle disse årene. Den viktigste rollen vi har hatt er selvfølgelig tilførsel av kapital innen de tradisjonelle finansielle tjenestene en bank tilbyr.

Men samtidig er det slik at bankene ofte har en rådgiverrolle. En av de tingene vi bidrar med er å gjøre bedriftene kjent med de ordningene og de støttetiltakene som er mulig å få i forhold til innovasjon og nyskapning. Tradisjonelt har det vært et underforbruk av tilgjengelige støtteordninger blant bedrifter på Sørlandet.

I en kritisk oppstartfase og i arbeidet med krevende teknologisk utvikling, er det svært viktig at næringslivet benytter seg av all den hjelpen de kan få utenfra.

Norge er blant landene i verden med det høyeste kostnadsnivået. Da er næringslivet avhengig av å være verdensledende også innen innovasjon og nyskapning. Dette gjelder både i og utenfor olje- og gassektoren, for å sikre vekst og utvikling for fremtiden.

Se utdrag fra mitt innlegg på Agderkonferansen i videoen under.

Omdømme

Om lag 450 deltakere fra politikk og næringsliv i Agder var samlet i Kilden.

Temaet på årets konferanse var nyskapning i et internasjonalt perspektiv. Sparebanken Sør er en fast bidragsyter til arrangementet, og bidro i år med 100 000 kroner til konferansen.

Agderkonferansen er en viktig møteplass for å sette Sørlandet på kartet. Det er fornuftig at det offentlige og privat næringsliv møtes, for å fremme vekst i landsdelen.

På talerlisten i år sto flere politikere, gründere og næringslivsledere. 
Næringsminister Giske åpnet ballet og skrøt av næringslivet på Sørlandet. Han fremhevet blant annet de store lokomotiv-bedriftene i landsdelen, i olje- og gassnæringen.
- Men Sørlandets suksess er en godt bevart hemmelighet, sa statsråden.

Hvorfor er det slik? Hvorfor tenker trøndere, bergensere og Oslo-folk på sol og sommer, når noen nevner Sørlandet? Hvorfor tenker de ikke de på innovasjon, vekst og et stort teknologisk fagmiljø?

Dette er viktige spørsmål vi må spørre oss. Ved å bedre folks oppfatning av næringslivet på Sørlandet, vil dette gjøre det mer attraktivt både å arbeide og investere i Agder.

Geir Bergskaug, administrerende direktør i Sparebanken Sør.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank