Meny

Prisliste for aksje- og valutahandel

Vår avdeling Sparebanken Sør Markets tilbyr handel med aksjer, renter og valuta til både bedrifter og privatpersoner. Som kunde hos oss får du rådgivning via meglerbordet, samt løpende markedsinformasjon og mulighet for å handle via Internett.

Prisliste for aksje- og valutahandel

 

Valutalån og valuta- og rentehandel
  Pris
Valutalån privatmarkedet  
Etableringsgebyr - kredittramme for valutalån 2000 kr 
Etableringsgebyr per valutalån 0 kr 
Termingebyr 400 kr
Rentemargin over LIBOR 3 md. På forespørsel 
   
Valutalån bedriftsmarkedet  
Etableringsgebyr På forespørsel 
Rentemargin over LIBOR 3 md. På forespørsel 
   
Valutainnskudd  
LIBOR +/- margin På forespørsel
   
Valutahandel privatmarkedet  
Etableringsgebyr - kredittramme for valuta- og rentehandel Minimum 2000 kr 
Vekslingskurser spot, termin, swap På forespørsel
   
Valutahandel bedriftsmarkedet  
Etableringsgebyr - kredittramme for valuta- og rentehandel På forespørsel
Vekslingskurser spot, termin, swap På forespørsel
   
Renteswap  
Etableringsgebyr - kredittramme for valuta- og rentehandel På forespørsel 
Renteswap På forespørsel
   

Betalingsformidling utland 
Les mer om utenlandsbetaling  Pris
Overførsel til utlandet  
Ordinær SWIFT-overførsel (manuell) 250 kr 
Ordinær SWIFT-overførsel (nett) 60 kr 
SEPA europabetaling 30 kr 
Hasteoverførsel SWIFT (manuell) 500 kr 
Hasteoverførsel SWIFT (nettbank/nettbedrift) 300 kr 
   
Generelle tillegg (per betaling)  
Tillegg for faste oppdrag 25 kr 
Tillegg for bekreftelse på e-post/telefaks 100 kr 
Korreksjonsomkostninger ved feil / ufullstendig oppdrag 75 kr 
Avsenderen betaler omkostninger i utlandet 200 kr
   
Overførsel fra utlandet (SWIFT)  
Ordinær SWIFT-overførsel < 2000 50 kr 
Ordinær SWIFT-overførsel >= 2000 100 kr 
SEPA-betalinger (betalinger med IBAN og SWIFT/BIC inntil EUR 50 000 og SEK 500 000 som tilfredsstiller EU-krav) 20 kr 
   
Diverse priser valuta  
Diverse tjenester som berører valuta (per time)  800 kr 
Reklamasjonsgebyr (ev. omkostninger i utenlandsk bank kommer i tillegg) 300 kr 

 

Trade finance
  Pris
Eksport remburser  
Advisprovisjon / advising commission 800 kr 
Preadvisprovisjon / Preadvice commission 500 kr 
Bekreftelsesprovisjon / confirmation commission  0,2 % / 500 kr 
Endringsprovisjon / amendment commission 500 kr
Dokumentprovisjon / documentary commission (minimum 800 kr) 0,275 % 
Akseptprovisjon / acceptance commission (minimum 800 kr per 3 md.)  0,5 % 
   
Import remburser   
Åpningsprovisjon 1/2 % (minimum 800 kr per 3 md. periode eller del derav) 800 kr 
Behandlingsprovisjon åpning (SWIFT 01 adv)  400 kr 
Behandlingsprovisjon åpning (SWIFT 02 adv)  300 kr 
Endringsprovisjon (hvis endring medfører minst 500 kr i annen provisjon, bortfaller endringsprovisjon)  500 kr 
Behandlingsprovisjon endring (SWIFT 01 adv)  300 kr 
Behandlingsprovisjon endring (SWIFT 02 adv)  200 kr 
Betalingsprovisjon / dokumentprovisjon:   
For beløp inntil 500 000 kr (minimum 800 kr)  0,275 % 
For den del av beløpet som overstiger 500 000 kr  0,125 % 
Akseptprovisjon (for aksept til og med 90 dager, minimum 800 kr)  0,50 % 
Akseptprovisjon (for aksept over 90 dager til og med 180 dager, minimum 800 kr)  0,75 % 
Telefaksbekreftelse (kopi av åpning/endring)  25 kr 
Utleveringsordre  100 kr 
   
Inkasso utland  
Når vi er ordregivende bank gjelder følgende satser:  
1. Inkassoprovisjon av veksler, anvisninger kvitteringer og lignende (minimum 500 kr, maks. 2000 kr)  0,40 % 
2. Dokumentprovisjon, ekskl. faktura fraktbrev, konossementer o.l. betales i tillegg (minimum 150 kr, maks. 1000 kr)  0,10 % 
Utleveringsordre  100 kr 
3. Returprovisjon (for oppdrag som tilbakekalles eller returneres uordnet, per oppdrag; + direkte henførbare omkostninger) 300 kr 
4. Akseptprovisjon (for innlevering av aksept, per veksel, minimum 300 kr, maks. 1000 kr)  0,125 % 
5. Tilleggsgebyr (forandring av instruksjon, dato, betaling osv. Når opprinnelige instruksjoner forandres. Gjelder også ved vekselfornyelser)  50 kr 
6. Porto osv. Foruten overnnevnte provisjoner og gebyrer, beregnes porto, samt utlegg til telefoner, frakt osv.    
7. Særbehandling (for inkassooppdrag som krever ekstra arbeid beregnes et tilleggsgebyr som står i forhold til den særbehandling som har funnet sted) 800 kr/time 
Når vi er innkasserende bank gjelder følgende satser:  
Inkassoprovisjon (clean inkasso). Gjelder inkasso av veksler, anvisninger, kvitteringer o.l. Beregnes av innkasserende bank overfor oppdragsgivende bank ved clean inkasso. 50 kr 
Dokumentprovisjon (beregnes av innkasserende bank overfor oppdragsgivende bank ved dokumentinkasso). 80 kr 

 

Aksjehandel og verdipapirtjenester
  Pris
Aksjehandel meglerbord  
Børsnoterte aksjer (minimum 500 kr) 0,5 % 
Unoterte aksjer (minimum 500 kr) 0,5 % 
   
Aksjehandel på internett  
Netthandel (minimum 95 kr) 0,05 % 
Netthandel ved mer enn 20 handler foregående md. (minimum 49 kr) 0,05 % 
   
I nettbanken finner du fondskurser og minimumspris på kjøp og spareavtale. Du kan handle alle aksjer, egenkapitalbevis og ETF (Exchange Traded Funds) som er notert på Oslo Børs i vår nettløsning.  
   
Tilleggstjenester  
Sanntidskurser (fra Norne Sec.) per md. 12,50 kr 
Sanntidskurser med dybde, per md. 125 kr 
SMS, analyser, tips mv. 0 kr 
   
Konto i VPS (Verdipapirsentralen)  
Etablering av VPS-konto 0 kr 
Overføring av beholdning - aksjer/fond/obligasjoner 100 kr 
Frigivelse av verdipapirer 100 kr 
Etablere, endre rettigheter (pant/sikkerhet) 300 kr 
Etablering av fullmakt til annen kontofører  200 kr 
Manuell fremhenting av årsoppgave 500 kr
   
VPS-gebyret belastes kvartalsvis uten oppgave.  
   
Årsavgift VPS (storinvestorgebyr)  
(Verdi på VPS-konto per ultimo forrige år. Gjelder ikke beholdning i fond.)  
0-100 000  0 kr 
100 000-1 mill.  375 kr 
Over 1 mill. (per påbegynt mill.)   200 kr 
   
VPS-gebyret belastes årlig (1. halvår) uten oppgave.  
   

Melding blir sendt som e-post til nettredaksjonen