Meny

Valgmøte for egenkapitalbeviseiere

Innkalling er sendt ut til egenkapitalbeviseierne i Sparebanken Sør. Under følger brevet fra forstanderskapets leder.

Til egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør

INNKALLING TIL VALGMØTE FOR EGENKAPITALBEVISEIERE

Det innkalles med dette til valgmøte for egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør

25. februar kl 1500 i Sparebanken Sørs hovedkontor, Rådhusgt. 7/9, i Kristiansand. (Inngang fra Markensgt.)

Det skal velges 2 medlemmer og 2 varamedlemmer til forstanderskapet.

På valg i 2019 er medlem Kristian Brøvig og varamedlem Finn A. Reme. I tillegg er medlem Kari-Anne Nordbø samt varamedlem Knut B. Aall på valg fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Medlemmer og varamedlemmer velges for 4 år. Stemmeberettigede er egenkapitalbeviseiere i Sparebanken Sør registrert i Verdipapirsentralen per 19. februar 2019. Hvert egenkapitalbevis gir 1 stemme. For øvrig gjelder bestemmelsene i Forskrift om egenkapitalbevis i sparebanker.

Den er valgt som medlem som har fått flest stemmer. Den som deretter har fått flest stemmer er valgt som varamedlem.

I henhold til fusjonsavtalen har valgkomiteen lagt til grunn at 3 medlemmer og 3 varamedlemmer av forstanderskapet velges av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør og 3 medlemmer og 3 varamedlemmer velges av andre eiere av egenkapitalbevis.

Valgkomiteens innstilling er som følger:

Medlem Kristian Brøvig (gjenvalg)  
Varamedlem Finn A. Reme (gjenvalg)

Valgkomiteens innstilling, med representanter på vegne av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør:

Medlem Kari-Anne Nordbø (gjenvalg)
Varamedlem Jon-Olav Strand

Egenkapitalbeviseiere som vil delta i valgmøtet og har stemmerett ved valget, må sende inn påmeldingsskjema i utfylt stand. Dersom en ønsker å møte ved fullmektig, må fullmaktsskjema fylles ut og returneres.

Påmelding og evt. fullmakt må være registrert mottatt senest innen 19. februar kl. 1530. Dette kan sendes via e-post til valgkomiteens sekretær Liv Sivertsen: lgs@sor.no eller vanlig post til: Sparebanken Sør, Postboks 200, 4662 Kristiansand. 

Vi vil henstille alle egenkapitalbeviseiere (som ikke allerede har gjort det) å registrere sin e-postadresse på VPS-kontoen slik at informasjon kan mottas på e-post.

Kristiansand, 06. februar 2018

Øystein Haga, forstanderskapets leder