Meny

Økonomisk kriminalitet

Banker utnyttes til hvitvasking og terrorfinansiering og Sparebanken Sør vil være en potensiell kanal for aktører som ønsker å tilsløre midler som er anskaffet via ulovlig aktivitet.

Sparebanken Sør er seg sitt samfunnsansvar bevisst og jobber målrettet hver dag for å unngå at banken eller våre kunder blir utsatt for, eller misbrukt til gjennomføring av økonomisk kriminalitet. Banken har etablert en egen avdeling som har dette som sitt hovedansvar.

Medarbeidere

Avdelingen bistår andre banker med informasjon om transaksjoner.

Kontaktinformasjon

Send e-post til kundetiltak@sor.no

Telefon: 94 79 35 98