Meny

Hva vet du om gavetildelinger i banken?

Test kunnskapen din om bankens bidrag til lokalsamfunnet i denne lille quizen om gavetildelinger.

Hvilke prosjekter kan få gaver fra Sparebanken Sør?

1 av 10

Gir Sparebanken Sør gaver til allmennyttige formål?

2 av 10

Hvor mye har vi satt av til gaver i 2020?

3 av 10

Hvem prioriterer Sparebanken Sør å gi gaver til?

4 av 10

Hvem av disse ville mest sannsynlig ikke fått gave fra Sparebanken Sør?

5 av 10

Hvor ofte deles det ut gaver?

6 av 10

Må du være kunde i Sparebanken Sør for å søke om gave til allmennyttige formål?

7 av 10

Hvorfor gir Sparebanken Sør gaver?

8 av 10

Vi støtter gode allmennyttige formål i landsdelen. Men hvilke?

Hvem ville mest sannsynlig fått gave fra Sparebanken Sør?

9 av 10

Hvor høyt beløp kan du søke om i gave fra Sparebanken Sør?

10 av 10

Vet du hvilke kategorier vi i hovedsak prioriterer innenfor formål vi støtter?