Viktig å vite ved skilsmisse

  •  

Dersom du skal skilles, har du sikkert mange spørsmål om skilsmisse og bolig, gjeld og andre praktiske utfordringer. Vi hjelper deg et skritt videre og gir noen tips ved skilsmisse.

Ta ansvar for din egen situasjon så raskt som mulig, og få oversikten du trenger for å ta de smarte valgene. Se våre tips til deg som skal skilles.  

Skilsmisse og separasjon

Dersom en skilsmisse er nødvendig, kan dere søke om separasjon elektronisk via fylkesmannens nettsider. Etter ett års separasjon kan dere så skille dere. Dersom dere ikke søker om skilsmisse formelt, må dere være fysisk separert i to år før dere kan skille dere. Det er ikke nødvendig å være enige om å skilles, det holder at den ene parten søker separasjon.

Dersom dere er enige om de store tingene, som økonomisk fordeling og barnefordeling, så er det ikke nødvendig med mye hjelp for å løse det praktiske. Det beste er å unngå rettsak, siden det medfører ekstra kostnader i tillegg til den følelsesmessige påkjenningen.

Dere kan ta skifteoppgjøret i separasjonstiden, eller dere kan vente og ta det senere, alt etter hvordan dere ønsker det. I skifteoppgjøret fordeler dere verdiene i boet.

Skilsmisse og bolig

I skifteoppgjøret ser man på verdien i boligen, i tillegg til hytte, bil, båt og andre verdier. Vi anbefaler at dere får en verdivurdering, eller aller helst to stykker for å lage et gjennomsnitt, slik at dere blir enige om hva boligen og eventuelt hytta er verdt. Dersom dere blir enige om en fordelingsavtale, slipper dere de store utgiftene til advokater.

Skilsmisse og gjeld

Kontakt banken din for å løse de praktiske tingene som overføring av lån, gjennomgang av forsikringer og slikt. I Sparebanken Sør har dere en dyktig rådgiver som kan hjelpe dere med disse tingene, vi anbefaler at dere tar kontakt tidlig for å ordne det praktiske på best mulig måte.

 

Skilsmisse og barn

Det er ingenting som er bedre i en skilsmisse enn om dere er enige om hvordan barnefordelingen skal gjøres. Det er barnets beste som er viktigst, og elementer som dere må bli enige om er hvem som skal ha foreldreansvaret, hvor barnet skal bo, samværsrett og underholdsplikt. Dersom dere har behov for hjelp til å bli enige om barna, kan dere benytte tjenestene til det lokale familievernkontoret (åpne bufdir.no i nytt vindu). 

Skilsmisse og økonomi

Er dere uenige om den økonomiske fordelingen i forbindelse med skilsmissen, kan dere kontakte en erfaren advokat som kan gi dere råd om hva dere kan gjøre med det. Advokaten tar hensyn til flere aspekter når hun eller han vurderer saken deres, og ekteskapets varighet og størrelsen på verdiene spiller inn i advokatens anbefaling.

Felleseie skal deles likt. Det kan være unntak fra dette, for eksempel dersom verdien av noe kan påviselig være fra midler den ene ektefellen hadde da dere giftet dere, eller dersom den ene fikk en gave eller arvet fra andre. Slike verdier er mulig å holde utenfor felleseiet.

Et annet unntak er dersom noen har særeie, bestemt av giver eller den som har gitt arv. Særeie kan også være avtalt i en gyldig, skriftlig ektepakt.

Få oversikt over din egen økonomi

Ta ansvar for din egen situasjon så raskt som mulig, og få oversikten du trenger for å ta de smarte valgene. Finn ut hva du får utbetalt i lønn etter skatt. I tillegg kommer kanskje barnetrygd, barnebidrag eller andre inntekter fra utleie eller liknende.

Så må dere fordele verdiene deres. Husk å sjekke alt av eFaktura og AvtaleGiro, og finn ut hvem som skal ha avtalene etter skilsmissen. Hvilke abonnementer har dere som må fordeles? Har dere en felles konto eller er disponenter på hverandres konto, vil dere sikkert gjøre noe med det. Dersom dere har faste overføringer eller betalinger til felles sparing eller utgifter, er det vanligvis også noe man endrer på. Har dere tidligere vært dekket av forsikringer via den enes arbeidsplass, vil det nå kanskje være nødvendig å kjøpe ekstra forsikring for den som ikke lenger er dekket.

Rådfør deg med skatteetaten for å se om du bør gjøre endringer på skattekortet. Husk å melde flytting, slik at du blant annet får oppdatert adressen i banken. Dersom du endrer navn etter skilsmissen, må du bestille nytt kort i nettbanken etter navneendringen. 

Husk at rådgiveren din i banken kan hjelpe med gode råd i en vanskelig tid. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Praktisk huskeliste ved skilsmisse

  • Skaff verdien på alt dere eier og oversikt over gjelden
  • Bli enige om en fordelingsavtale
  • Få oversikt over inntekter og utgifter
  • Sjekk abonnementer, automatiske betalinger og overføringer
  • Juster på eventuelle disponenter på konto
  • Sjekk forsikringer
  • Må skattekortet endres?
  • Endre navnet eller melde flytting? Bestill nye kort etter det er registrert i banken.
Bloggfoto av Ann-Kristin Robstad Jørgensen
Av: Ann-Kristin R. Jørgensen Webredaktør og blogger
Blogg:
Ikke bare bank