Viktig å vite ved skilsmisse

 •  

Skilsmisse og samlivsbrudd fører med seg både følelsesmessige og økonomiske utfordringer. Vi gir noen tips til deg som skal skilles.

Dersom du skal skilles, har du sikkert mange spørsmål om bolig, gjeld og andre praktiske utfordringer. Vi hjelper deg et skritt videre.

Vær forberedt på at det blir dyrere å leve når dere separerer dere. Dere må betale for to husholdninger i stedet for én, og det er dette som utgjør de største utgiftene.

Dette må du huske:

 • Få oversikt over inntekter og utgifter
 • Søk om separasjon
 • Skaff oversikt over gjeld og verdien på alt dere eier
 • Bli enige om en fordelingsavtale
 • Sjekk abonnementer, automatiske betalinger og overføringer
 • Juster på eventuelle disponenter på konto
 • Få oversikt over forsikringer og hva de dekker
 • Sjekk om du må endre skattekortet
 • Meld flytting
 • Bestill nye bankkort hvis du endrer navnet ditt

Finn ut hva du har i inntekter og hvilke utgifter du kommer til å få etter dere har flyttet fra hverandre. Husk å beregne barnetrygd, barnebidrag og andre inntekter fra utleie eller liknende.

Sett gjerne opp et budsjett, slik at du ser hvor det er mulig å stramme inn. Når du får oversikt, blir det lettere for deg å ta ansvar for din egen situasjon og ta gode valg.

Dersom økonomien er spesielt vanskelig i overgangen, kan du søke om en avdragsfri periode på lånet, altså at du kun betale renter en stund.

Separasjon

Søk om separasjon elektronisk via Statsforvalterens nettsider. Etter ett års separasjon kan dere skille dere.

Dersom dere ikke søker om separasjon formelt, må dere ha bodd fra hverandre i minst to år før dere kan skille dere.

Det er ikke nødvendig å være enige om å skilles, det holder at en av dere søker separasjon.

Felles utgifter

Dersom dere har faste overføringer eller betalinger, er det lurt å dele opp disse. Husk å sjekke:

 • eFaktura og AvtaleGiro
 • Kontoer som begge disponerer
 • Sparekontoer
 • Abonnementer på matkasser, aviser, strømmetjenester og liknende
 • Barnehage, SFO, fritidsaktiviteter og andre utgifter til barna

Fordeling av verdier og gjeld

Å fordele de økonomiske verdiene i en skilsmisse kalles skifteoppgjør. Dere må fordele verdiene på bolig, hytte, bil og andre verdier dere har.
I utgangspunktet skal alt dere eier sammen deles likt, med et par unntak:

 • Verdier den ene ektefellen hadde da dere giftet dere. Det kan være arv, gaver eller andre verdifulle ting.
 • Dere har en avtale om særeie fra da dere giftet dere. I den står det hva som ikke er en del av deres felles verdier.

Vi anbefaler at dere får en verdivurdering på boligen, aller helst to stykker. Da kan dere lage et gjennomsnitt, og det blir lettere å bli enige om hva boligen og eventuelt hytta er verdt.

Dersom dere ikke blir enige om hvem som skal overta boligen, kan hver av dere kreve at den blir solgt.

Husk å sjekke om du bør gjøre endringer på skattekortet på grunn av skilsmissen.

Forsikringer

Ta en gjennomgang av hvilke forsikringer dere har sammen, og hva de dekker. Har dere tidligere vært dekket av forsikringer via den enes arbeidsplass, kan være nødvendig å kjøpe ekstra forsikring for den som ikke lenger er dekket.

Forsikre dere om at barna fortsatt er dekket under minst én av forsikringene deres når dere ikke lengre er gift.

I Sparebanken Sør har du en dyktig rådgiver som kan hjelpe med for eksempel overføring av lån og gjennomgang av forsikringer. Vi anbefaler at du tar kontakt tidlig for å ordne det praktiske på best mulig måte.

Barn

Har dere barn under 16 år, må dere møte til mekling på det lokale familievernkontoret. Der kan dere få hjelp med å skrive en foreldresamarbeidsavtale, eller samværsavtale.

Avtalen skal inneholde hvor barna skal bo og hvor mye de skal være hos hver av dere. Barna deres har også rett til å bli hørt.

I tillegg til å bistå med avtalen, kan familievernkontoret hjelpe dere med å håndtere samlivsbruddet følelsesmessig.

Vurder om barna deres bør ha kontoer hvor begge foreldre har tilgang. I Sparebanken Sør kan dere velge mellom konto i Gulleklubben eller ungdomsprogrammet.

Meld flytting og endre navn

Husk å melde flytting, slik at du får oppdatert adresse i banken og andre steder.

Dersom du endrer navn etter skilsmissen, må du bestille nytt kort i nettbanken etter navneendringen.

Uenigheter og advokat

Er det vanskelig å bli enige, kan dere kontakte en advokat for å få råd. Advokaten tar hensyn til flere aspekter når hun eller han vurderer saken deres. Ekteskapets varighet og størrelsen på verdiene spiller inn i advokatens anbefaling.

Dersom dere er enige om de store tingene, som økonomisk fordeling og barnefordeling, så er det ikke nødvendig med mye hjelp for å løse det praktiske.

Det beste er å unngå rettsak, siden det medfører ekstra kostnader i tillegg til den følelsesmessige påkjenningen fra samlivsbruddet.

Vi kan hjelpe deg

Husk at rådgiveren din i banken kan hjelpe med gode råd i en vanskelig tid. Ta kontakt, så hjelper vi deg.

Susanne Tollerød, profilbilde
Av: Susanne Tollerød Kommunikasjonsrådgiver
Blogg:
Ikke bare bank