Kompetanse for landsdelens fremtid

  •  

AGDERKONFERANSEN: Under Agderkonferansen i Kristiansand holdt jeg et innlegg om kunnskap som suksessfaktor for regionens bedrifter.

Hvordan kan vi i vår region sørge for at kompetanse og kunnskap blir vår suksessfaktor i fremtiden?

I landsdelens egen og nyfusjonerte bank kommer vi tett på regionens næringsliv. Det gir godt innblikk i hvilke bedrifter som lykkes, hvilke som ikke lykkes, og hvorfor.

Det gir også grunnlag for å kunne reflektere over hva som må til for å sikre fortsatt vekstkraft og utvikling i vår landsdel.

Og - ikke overraskende - så er én viktig refleksjon at investering i og bygging av kunnskap og kompetanse i bred forstand helt avgjørende for landsdelens fremtid.

Som regionbank deltar vi i næringslivet på flere områder. Viktigst er rollen med tilførsel av lånekapital til bedriftene, og hele spekteret av finansielle tjenester for lokale, nasjonale og internasjonalt orienterte bedrifter.

Banken har også en viktig rolle som kunnskapsbygger og rådgiver.

Fantastiske bedrifter

Personlig har jeg i det siste året hatt gleden av å sitte i juryen for kompetanseprisen i Agder, en pris som ble tildelt Fibo Trespo under Agderkonferansen.

Arbeidet med å finne vinneren har gitt innsyn i en rekke fantastiske bedrifter og organisasjoner i vår landsdel, som jobber systematisk og målrettet med kunnskapsbygging og kompetanseutvikling på en måte som imponerer.

Se utdrag fra mitt innlegg på Agderkonferansen under.

Kompetansebygging i landsdelen

Anvendt teknologi er et nøkkelord når veksten i Sørlandets verdiskapning skal forklares.

Men det er kunnskapen til medarbeiderne i disse bedriftene som skaper teknologien og de store og små innovasjoner som skal til. Mye spisskompetanse kan hentes utenfor landsdelen, og utenfor Norge. Det har vi gjort lenge, og det er det all grunn til å fortsette med.

Der har både nasjonale og lokale myndigheter en jobb å gjøre for å bidra til at dette blir lettere for bedriftene.

Men skal vi oppnå varige konkurransefortrinn, må kompetansen bygges i vår egen landsdel. Og det starter fra våre poder er ganske små. Tidlig læring fostrer mer læring. Og det dreier seg om kvantitet og kvalitet i skolen - ikke minst i realfagene.

På dette området har utfordringene vært større i vår region enn i en del andre regioner i Norge.

Positiv utvikling

Derfor er det all grunn til å glede seg over positive nyheter i og om Agderskolene.

En svært positiv nyhet er hvordan UiA har utviklet nasjonalt anerkjente undervisningsmetoder og opplegg for matematikkundervisning i skolen.

Fakultetet for teknologi og realfag har nylig oppnådd den prestisjetunge statusen som senter for fremragende undervisning innen matematikk.  

Kvalitet i norgestoppen

En annen positiv nyhet er at Agderskolene kommer ut på Norgestoppen i en undersøkelse av kvaliteten i videregående skoler. Kun slått av Oslo. Utdanningssjefene i Agder gir yrkesfagutdanningen mye av æren for det gode resultatet. I dag er det knapt noen som stryker på fagprøven!

Dette er satsingsområder som nå begynner å gi god effekt, og som vi som landsdel må bygge videre på for å sikre relevant og verdiskapende kunnskap og kompetanse i landsdelen.

Vi vet at kunnskap og kompetanse er vår viktigste nasjonaløkonomiske ressurs –oljefondet for småpenger å regne mot den fremtidige verdien av kunnskap.

Derfor er den viktigste investering i vår felles fremtid en investering i kunnskap hos den oppvoksende generasjon.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank