Økonomiske endringer i 2017

  •  

Som alltid fører overgangen til et nytt år til en del endringer.

Her er noen av regelendringene som ble gjeldende fra nyttår, som kan få betydning for deg i 2017.

«Nytt år – nye muligheter» er et velbrukt utsagn.

Noen ganger opplever vi også at nytt år betyr nye begrensninger. Hvordan ser det ut for 2017, tro?

Vi har tittet nærmere på en del endringer som har betydning for din hverdag og lommebok– og her kommer noen av dem.

Dyrere å fylle tanken


Det har vi allerede opplevd. Og jammen brukte ikke Dagsrevyen de første sju minuttene av sendetiden mandag 2. januar til å innhente kommentarer fra folk de traff ved bensin- og dieselpumpene.

Tøffere å få høye boliglån                                           


En ny forskrift pålegger bankene å dempe utlånsveksten. Et av tiltakene er at et boliglån i utgangspunktet ikke kan overstige fem ganger brutto inntekt.

Forskriften har også bestemmelser som er rettet spesielt mot boligmarkedet i Oslo. Den som vurderer å kjøpe seg en leilighet i Oslo enten for å bruke som fritidsbolig eller med tanke på utleie, må nå stille med høyere egenkapital enn tidligere.

Skatten din kan bli lavere                                           


Satsen for skatt på nettoinntekt går ned fra 25 til 24 %. Samtidig øker de såkalte trinnsatsene for skatt på brutto arbeidsinntekt og brutto pensjon. Satsene for minstefradrag heves, det samme gjør bunnfradraget i formuesskatten. Summa summarum vil en person som tjener mellom 400.000 og 500.000 kroner få ca. 1.000 kroner mindre i skatt – i gjennomsnitt.  

Verkende muskler kan bli en økonomisk hodepine    


Titusener nordmenn har tidligere hatt rett til fri behandling hos fysioterapeut. Det har de ikke lenger. Taket for hva man maksimalt må betale før man får frikort er riktignok senket, men mange vil oppleve at et gode er tatt fra dem.

Dyrere å kjøre for fort


Det kan være mange grunner til å avpasse farten.

Rent økonomisk svir det nå mer enn før å tråkke for hardt på gassen. Hvis du i fjor ble tatt for å ha kjørt mer enn 126 km/t i en 90-sone, måtte du ut med minst 9.000 kroner. I år er dette beløpet økt til 10.400 kroner.

Dyrere å ha barn i barnehage


Den tok vi med mest for gøy. Maksprisen øker nemlig fra 2.655 kroner til 2.730 kroner i måneden, dvs. en økning på fattige 75 kroner. Til gjengjeld øker også kontantstøtten for de som ikke benytter barnehage, fra 6.000 kroner til 7.500 kroner i måneden.

El-bil eller ikke? Det er ikke lenger spørsmålet når det gjelder parkering


Fra 1. januar er det opp til den enkelte kommune om de vil tilby el-bileiere gratis parkering. Så obs! obs! Her kan du lett komme ut å kjøre. Til gjengjeld kan alle nå parkere i fem minutter uten å betale før parkeringsvakten har lov å skrive ut parkeringsbot.

Det er selvfølgelig flere ting som er endret fra i fjor, men dette er det som kanskje har mest betydning for lommeboka di. 

Av: Johan Songe Pensjonsekspert og nå pensjonist
Blogg:
Ikke bare bank