Verdens største dugnad

 •  

Bente, Anita og Oddny oppfordrer så mange som mulig til å bidra under årets tv-aksjon.

I løpet av 40 år har mange hundre tusen nordmenn bidratt med frivillig innsats og penger til NRKs TV-aksjon.

Søndag 19. oktober samles troppene igjen for å støtte Kirkens Nødhjelps arbeid med å sikre mennesker varig tilgang til rent vann. 

– TV-aksjonen feirer 40-årsjubileum i år, og Sparebanken Sør er en av støttespillerne som trofast har vært med oss i alle disse årene. Vi er utrolig takknemlige for den fantastiske innsatsen som hvert år legges ned i arrangementet både av banken som institusjon og av de ansatte på frivillig basis, sier Anita Mørland, fylkesaksjonsleder for Aust- og Vest-Agder.

Meningsfull overtid

For Oddny Jørgensen, banksjef i Arendal, og Bente Voie Skagestad, assisterende banksjef i Kristiansand, er TV-aksjonen noe de ser frem til hver eneste høst.

– I Arendal har vi tradisjon for å være tellebank, som betyr at bøssene tømmes og pengene telles hos oss. Selv om folk må stille på jobb søndag ettermiddag, har vi aldri problemer med å skaffe nok bemanning, og det er alltid god stemning i banken disse timene. Vi feirer aksjonen med kake til kaffen, men mest av alt gjør det godt å kunne bidra til et viktig formål, forteller Oddny Jørgensen.

Ansatte i Sparebanken Sør som ikke teller penger, oppfordres gjerne til å melde seg som bøssebærere.

– Vi pleier å si at dette er årets viktigste søndagstur, og er ofte en gjeng med kollegaer som melder oss til tjeneste i samlet flokk. Da blir det ekstra hyggelig, og vi kan motivere hverandre til å samle inn mest mulig. Derfor håper vi at så mange som mulig har husket å ta ut kontanter, og kan hjelpe oss med å fylle bøssene, oppfordrer Bente Voie Skagestad. 

Rent vann forandrer alt

Målet med årets TV-aksjon er å gi én million mennesker varig tilgang til rent vann gjennom vannprosjekter i åtte utvalgte land forskjellige steder i verden.

– Rent vann i denne sammenheng innebærer bedring av hygieniske og sanitære forhold slik at mennesker kan holde seg friske, samt at avlinger og matproduksjon sikres. Minst like viktig er det imidlertid at tilgang til rent vann gir kvinner og barn muligheten til utdanning og arbeid, fordi de slipper å gå mange timer til nærmeste vannkilde. I tillegg reduseres risikoen for vold og seksuelle overgrep når turen etter vann blir kortere, forteller Anita Mørland. 

Sterke eksempler

Fylkesaksjonslederen illustrerer problemstillingene med noen eksempler:

– I løpet av en dag bruker jenter og kvinner 200 millioner arbeidstimer på å hente vann til sine familier. Dette tilsvarer arbeidsinnsatsen som kreves for å bygge 28 Empire State-bygninger hver dag. Mangel på vann og sanitære fasiliteter tar dessuten flere liv enn våpen gjør i krig, og halvparten av verdens sykehussenger opptas av pasienter med sykdommer assosiert med manglende tilgang til trygt vann, sanitære fasiliteter og dårlig hygiene. Likevel vet vi at arbeidet som gjøres for å bedre situasjonen nytter, og for bare 200 kroner kan du gi vann til ett menneske for resten av livet. Dette håper vi at alle har i bakhodet når bøssebærerne banker på døra neste søndag, oppfordrer Anita Mørland, fylkesaksjonsleder for Aust- og Vest-Agder.

Bli bøssebærer du også! Støtt årets TV-aksjon ved å melde deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025. 

TV-aksjonen NRK 2014 for Kirkens Nødhjelp

 • TV-aksjonen går i år til Kirkens Nødhjelp og skal skaffe varig tilgang til rent vann for over en million mennesker.
 • Aksjonen, som har fått navnet «Vann forandrer alt», går av stabelen 19. oktober.
 • Pengene går til vannprosjekter i åtte land: Haiti, Afghanistan, Pakistan, Somalia, Sør-Sudan, Sudan, Etiopia og Tanzania.
 • Kirkens Nødhjelp er allerede i disse landene og vil støtte lokalsamfunnene med å bore brønner, installere håndpumper, lage systemer for oppsamling av regnvann, avsalting grunnvann og andre effektive tiltak.
 • Å skaffe mennesker tilgang til rent vann er mulig, og det får enorme positive ringvirkninger i menneskers liv og for hele lokalsamfunn.

Vannfakta

 • 780 millioner mennesker har ikke tilgang til rent vann, dette tilsvarer ca. hvert niende menneske på jorden.
 • 443 millioner skoledager går hver dag tapt på grunn av vannrelaterte sykdommer.
 • 4100 barn dør hver dag av diaré.
 • Mennesker som lever i slummen betaler 5–10 ganger så mye for en liter vann sammenliknet med rike mennesker i samme by.
 • Investeringer i rent vann skaper økonomisk vekst.
 • Gjennomsnittlig gir 1 krone investert i vann tilbake 8 kroner, og mange steder er tallet langt høyere.
Silhouette av gjesteblogger
Av: Gjesteforfatter Gjest
Blogg:
Ikke bare bank