Godt nyttår - dette ser vi frem til

  •  

Er du klar for 2019? Dette mener administrerende direktør Geir Bergskaug vil påvirke din privatøkonomi og bankhverdag i 2019.

Dette tror jeg vil påvirke folks privatøkonomi og bankhverdag i 2019.

Din privatøkonomi i 2019 - forventer lønnsvekst

Utviklingen i norsk økonomi er god, og mye peker mot en positiv utvikling også i 2019. Sysselsettingen vokser - fra et allerede høyt nivå. Dagens oljepris og forventningene til utviklingen i oljeprisen fremover stimulerer investeringslyst og -vilje i oljeselskapene.

Til tross for forventede renteøkninger i 2019, vil fortsatt rentenivået være lavt nok til å ha en stimulerende effekt på veksten i økonomien. Det er samtidig tegn som tyder på at boligprisene vil ha en moderat vekst i året som kommer, og at gjeldsveksten blant norske husholdninger vil ligge på det samme nivået som i 2018. Likevel er både Norges Bank og OECD bekymret for dagens rekordhøye gjeldsnivå, og vurderer det som den enkeltstående største risikoen i norsk økonomi.

Kombinasjonen av en positiv økonomisk vekst og allerede høy sysselsetting gir grunn til å forvente en lønnsvekst på over 3 prosent, høyere enn på flere år.

Samtidig er husholdningenes forventninger lavere enn på lenge, og spareraten den høyeste siden midten av 90-tallet. Det betyr sannsynligvis en begrenset vekst i forbruket, og varehandelen kan komme til å oppleve et mer krevende år. Kombinasjonen av mindre forbruksvekst og økt konkurranse fra netthandel medfører større nedsiderisiko for norske butikker enn vi har sett på flere år.

Bransjer i utvikling i vår landsdel

Vi har mange vekstkraftige bransjer i vår landsdel. I 2019 vil vi få økte prosjektinvesteringer innen olje og gass. Norges Bank forventer faktisk en vekst i oljeinvesteringene på 13 %. Det bør gi mer aktivitet i bedriftene i denne sektoren, og mange av dem finner vi jo i Node-klyngen her på Sørlandet. Det er også en rekke prosjekter i gang innen bygg og anlegg, spesielt knyttet til veiutbygging. Vi merker for øvrig en større investeringsvilje blant mange av landsdelens bedrifter innen flere andre bransjer, noe som også vil påvirke den økonomiske veksten positivt i det kommende året.

Forbedret infrastruktur gir ringvirkninger

Det er et uomtvistelig faktum at god infrastruktur gir sterke og gode ringvirkninger for næringslivet i en region som vår. Et godt eksempel er byggingen av firefelts E18 mellom Kristiansand og Grimstad, som har transformert mange arbeidsmarkeder i Agder til ett!

Havnekapasitet og regional flyplass med god rutefrekvens internasjonalt, er avgjørende for et næringsliv som er svært internasjonalt og eksportorientert. Med andre ord vil den pågående satsingen på veibygging (E18/E39) gi positive effekter for landsdelen i mange år fremover.

Om kunnskaps- og forskningsmiljøer på Sørlandet

Det skjer svært mye spennende på forsknings- og kunnskapsfronten i landsdelen. Mye av dette spinner ut fra Universitetet i Agder, som i samarbeid med forskningsinstitutter og industriklyngene har blitt et kraftsenter for innovasjon og nyskapning.

Slik bidrar banken til å styrke næringslivet

Som regionens største bank har vi små og store kunder i alle bransjer og alle deler av landsdelen. Vi bidrar til vekst og utvikling for bedrifter både gjennom finansiering av gode prosjekter og gjennom god og kompetent rådgivning innen alle områder der bedriften trenger finansielle råd. Faktisk står vi for omkring en tredjedel av all bedriftsfinanansiering i denne regionen!

Lokalbanken i et globalisert samfunn

Verden blir mer og mer globalisert. Det er en megatrend som bidrar til at banker som oss blir viktigere enn noensinne, vi ser at behovet for lokal forankring og tilhørighet øker. Vi er en bank med snart 200 års historie, og våre ansatte har sterk kompetanse og kunnskap. En bank som forstår behovene til landsdelens bedrifter og innbyggere – vi tror det er en fortsatt nesten uslåelig kombinasjon.

Vil vise at vi fortjener deres tillit 

Ser man på internasjonale undersøkelser, har norske banker generelt og Sparebanken Sør spesielt, svært høy tillit blant kundene. Det er langt større tillit til at vi kan ivareta personvern og datasikkerhet, enn en rekke andre bedrifter og bransjer både nasjonalt og internasjonalt. Denne store tilliten er vi svært opptatt av å vise at vi fortjener, og det preger og skal prege alt vi gjør.

Vi kjenner våre lokalsamfunn, tar alle beslutninger her, og verdiene vi skaper forblir til
landsdelens beste.

Det er nettopp dette som særpreger Sparebanken Sør. Vi er en av de største norske bankene, men vi er likevel nær i bortimot hele landsdelen. Og verdiene blir i landsdelen, til fortsatt vekst og ikke minst til samfunnsnyttige gaver som bidrar til vekst og utvikling i de mange lokalsamfunn vi er en del av.

Vi er banken for en landsdel som har all grunn til å være stolt, og vi ønsker alle våre kunder et riktig godt nyttår.

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank