Felles betalingsløsning på vei

  •  

Mange av kundene våre bruker allerede Vipps. Nå går vi inn på eiersiden og skal bidra til å gjøre tjenesten enda bedre.

Sparebanken Sør og en rekke andre norske banker samler seg om Vipps, som en felles mobil lommebok for alle.

Vi i Sparebanken Sør strekker oss alltid etter å gi dere den beste kundeopplevelsen, og vi tror dette er et samarbeid du vil sette pris på.

Gjennom de siste årene har norske banker utviklet ulike betalingsløsninger for mobilen, noe som gjør at det i dag er et mylder av ulike løsninger som kundene må velge mellom.

Vipps, med sine 2,3 millioner brukere, har blitt veldig populær her i landet. Vi ønsker nå å jobbe sammen for å lage en komplett mobil lommebok for våre kunder.

Mobilbetaling forenkler betaling uten kontanter og bankterminal, og vi lover at det nye samarbeidet vil gjøre Vipps enda bedre.

Enklere for deg

Med en felles betalingsløsning trenger du ikke lenger å forholde deg til mange forskjellige apper på din telefon når du skal betale. Det er bare å vippse.

Det nye samarbeidet gjør at vi kan være med å videreutvikle tjenesten til å bli enda bedre for kundene våre. 

Vi er svært glade for denne avtalen, som styrker vår posisjon som sparebank i en verden hvor den digitale utviklingen går lynraskt. Med en eierandel i et selskap som er helt i fremste linje internasjonalt innen mobilbetaling, kan vi hente inspirasjon, kunnskap og gode produkter til deg som kunde.

Krever godkjenning

Samarbeidet krever myndighetsgodkjennelser, noe som gjør at initiativet på nåværende tidspunkt ikke vil føre til noen praktiske konsekvenser for deg.

Men om kort tid vil Vipps bli en integrert del av Sparebanken Sørs egne produkter.

Vi gleder oss til fortsettelsen!

Fakta om samarbeidet:

Sparebanken Sør har, sammen med 15 andre selvstendige sparebanker, Sparebank 1-alliansen og Eika-alliansen inngått en intensjonsavtale med DNB som innebærer at partene sammen skal videreutvikle Vipps til å bli hele Norges mobile lommebok. Vipps har hittil vært en forretningsenhet i DNB-konsernet, men blir nå skilt ut som et eget selskap. Inkludert i Vipps blir også betalingsløsninger som hittil har vært utviklet av de respektive bankene. 

Av: Geir Bergskaug Administrerende direktør
Blogg:
Ikke bare bank