Sjekk dette på skattemeldingen (selvangivelsen)

  •  

4. april ble skattemeldingen tilgjengelig på altinn.no

Nå har du mulighet til å se skattemeldingen for 2016. Uansett om du har fått baksmell eller penger igjen, er det et par ting du bør sjekke.

Skattemelding for formues- og inntektsskatt er det nye navnet på det vi tidligere kalte selvangivelsen. Nytt navn, men ellers er det meste som før.

Folk flest ruller raskt gjennom inntekt, renter, fradrag og gjeld, for å finne den viktige sluttsummen. «Beløp til gode» eller den mindre hyggelige «beløp å betale».

Mer enn halvparten har faktisk beløp til gode på denne posten. Det skyldes at Skattebetalingsloven legger opp til en form for tvangssparing. Skattetrekket gjennom året legges litt høyere enn det som er nøyaktig trekk i forhold til forventet inntekt, formue og fradrag.

Sjekk tidlig

Uansett om det står at du skal få penger tilbake eller du må betale mer, er det lurt at du sjekker tallene i meldingen like nøye. For det er ingenting som tilsier at selvangivelser med penger til gode er mer riktige enn de med baksmell.

Lønnstakere og pensjonister har leveringsfrist 30. april

Du bør imidlertid ta en gjennomgang så tidlig som mulig.

Da har du tid til å skaffe eventuelle årsoppgaver og tall som måtte mangle, og du slipper å stresse med levering helt opptil fristen. Om du ikke endrer noe på skattemeldingens opprinnelige tall, trenger du ikke å sende den inn.

Dette bør du gjøre

Hovedsakelig er det tre ting du bør sjekke i skattemeldingen.

  1. Sjekk at alle de forhåndsutfylte tallene er riktig.
    Dette kan kontrolleres opp mot årsoppgaver du har fått tilsendt fra jobb, barnehage, bank og slikt.
  2. Sjekk at du har fått de fradragene du har krav på.
    Dette har Skatteetaten laget en bra løsning for å finne ut av: Fradragsveilederen
  3. Sjekk at personopplysningene om deg er riktig.
    Spesielt bankkontonummer er lurt å sjekke. Om du har penger til gode er det jo greit at det kommer inn på riktig konto.

Når kommer skatteoppgjøret?

Du får en varsling på SMS eller e-post når skatteoppgjøret ditt er klart. Første pulje med utbetaling kommer 21. juni. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. (De som leverer på papir får skatteoppgjøret tidligst i august.)

Næringsdrivende og deres ektefeller: Første mulighet for skatteoppgjør er 2. august, selv om du er e-bruker. Deretter blir det løpende oppgjør frem til 25. oktober. 

Fristen for å unngå rentetillegg på restskatten er 31. mai. Det er altså lurt å betale inn før denne datoen.

Skattemeldingen finner du på altinn.no.

Av: Hans Jacob Brekke Ansvarlig kommunikasjon
Blogg:
Ikke bare bank