Økonomiske nyheter i 2014

  •  

NYTT ÅR: 2014 medfører en del regelendringer, som kan påvirke din privatøkonomi.

Ved årsskiftet ble flere økonomiske regler endret.

Her er en oversikt over endringene som angår flest.

Juletreet er kastet ut, og hverdagen i det nye året har senket seg over oss.

At vi har hengt opp 2014-kalenderen innebærer også en del endringer for lommeboken din.

 

Litt lavere skatt på lønn

En av de endringene som berører flest er at personskatten senkes fra 28 til 27 prosent. Det betyr at du betaler litt lavere skatt enn i 2013.

Men samtidig settes trygdeavgiften opp med 0,4 prosentpoeng. Og det jevner ut noe av skattelettelsen.

Skatten du betaler på lønnen er bygget opp av personskatt, trygdeavgift og eventuell toppskatt. Her er satsene som blir på lønn i 2014:

  • Vanlig skatt på lønn er 35,2 prosent (personskatt + trygdeavgift).
  • Marginalskatt er på 44,2 prosent fra deg har tjent mer enn 527.400 kroner.
  • Marginalskatt for høyere inntekter blir på 47,2 prosent fra 857.000 kroner.


Minstefradraget er økt til 43 prosent (fra 40 prosent). Det kommer lønnstakere og trygdede med lave inntekter til gode.  Det maksimale minstefradraget blir på 84.150 kroner. 

 

Formueskatt

Reglene for inntektsåret 2014 er enkle når det gjelder formueskatten.

For nettoformue inntil én million kroner er det ingen skatt. For formue over dette beløpet blir det skatt på én prosent. Ektefellers formue lignes samlet, og da er beløpsgrensen to millioner kroner.

 

Arveavgiften er borte

Dette er en av de mest omfattende endringene fra tidligere år, for her forsvinner en hel avgift. Nå er det ikke lenger arveavgift på arv eller forskudd på arv.

Samtidig som at arveavgiften ble avviklet, ble imidlertid gevinstskatten skjerpet på blant annet tomter og utleieboliger.

Hittil har arvinger sluppet unna gevinstbeskatning etter arv, ved senere salg, fordi verdien ved arvetidspunktet er blitt langt til grunn. Ved nyttår ble dette endret, slik at arvinger nå får gevinstskatt på verdistigningen hos den man arver fra. Gevinstskatten er på 27 prosent.

Gevinstskatten får du når du selger det du har arvet. Dermed kommer ikke skattebelastningen når du tar over, men når du eventuelt skal selge senere.

Les mer om dette hos Skatteetaten

 

BSU bedres

Maksgrensene for Boligsparing for ungdom har stått stille en god stund. Nå er grensene flyttet oppover. Det årlige beløpet har nå økt til 25 000 kroner (fra 20 000 kroner), og maksimalt sparebeløp er økt til 200 000 kroner (fra 150 000 kroner).

Ettersom årlig sparebeløp har økt, øker også skattefradraget ved BSU-sparing. 
Skattefradraget er fremdeles på 20 prosent av årlig oppspart beløp. Maksimalt skattefradrag blir da 5000 kroner.

 

Mobilskatten forenkles

Det betyr lavere skatt for de fleste som får mobiltelefon og bredbånd betalt av arbeidsgiver. I tillegg ble skatten på SMS-avstemminger og lignende droppet.

 

Nye regler for tjenestepensjon

Reglene om ny ytelsespensjon ble vedtatt på slutten av 2013. Det betyr at det i privat sektor innføres en såkalt «hybridmodell» for pensjon mellom innskuddspensjon og ytelsespensjon.

Planen er at ytelsespensjon blir faset ut etter hvert.

 

Skriftlige bud ved boligkjøp

Hvis du skal kjøpe bolig gjennom eiendomsmegler, må nå alle bud leveres skriftlig til megler. Tidligere har det vært nok at det første budet kom inn skriftlig, mens oppfølgingsbud gjerne ble tatt muntlig på telefon.

Skriftlige bud kan blant annet være via e-post, SMS eller telefax.

 

Billigere tinglysning

Tinglysingsgebyret ble satt ned til 525 kroner fra 1. januar. Det innebærer en halvering av gebyret fra 1060 kroner.

Gebyret for refinansiering av lån knyttet til fast eiendom settes ned til 200 kroner, og gebyret for etterfølgende registrering av nye andeler i borettslag settes ned til 430 kroner.

 

Du kan få vite andres lønn

Fra nyttår åpnet arbeidsmiljøloven for at du kan få vite lønnen til andre arbeidstagere i bedriften du jobber. Dette for å sjekke om du blir diskriminert eller ikke.

 

Tøffere EU-kontroll

De periodiske kjøretøykontrollene (EU-kontroll) blir tøffere i år. Dette henger sammen med innføring av nye kontrollregler fra 2015. I 2014 blir det flere punkter på kontrollskjemaet, blant annet kontroll av elektroniske sikkerhetssystemer.

I tillegg blir kontrollen utvidet i forhold til avgass, støy og lekkasjer. Kontrollen vil dermed ta noe lenger tid, og vil muligens bli dyrere.

 

Lønn for å amme

Fra 1. januar ble det gjort en lovendring som innebærer at småbarnsmødre kan få én times lønnet amming, inntil barnet fyller ett år.

Rettigheten betinger selvfølgelig at moren fremdeles ammer barnet, samt at arbeidsdagen varer minst syv timer.

Av: Hans Jacob Brekke Ansvarlig kommunikasjon
Blogg:
Ikke bare bank