Fusjonsarbeid døgnet rundt

  •  

Prosjektlederne Flemming Holm og Tellef Myrvold har hektiske dager for å komme i mål med fusjonsavtalen før sommeren.

- Dette er et kjempespennende arbeid, men det er også arbeidskrevende. Her er det ikke noe som heter normert arbeidstid for øyeblikket, sier direktør for Økonomisk styring og kontroll i Sparebanken Sør, Flemming Holm.

Sammen med banksjef Økonomi, Tellef Myrvold, i Sparebanken Pluss har han ansvar for å koordinere fusjonsprosjektet.

- Det er hektisk med mye kvelds- og helgejobbing, men du blir litt vant til det. Og dette er jo heldigvis bare over en viss periode, sier Myrvold.

Eksterne krefter

I tillegg til interne prosesser i bankene er en rekke eksterne økonomiske og juridiske rådgivere engasjert i arbeidet med å få på plass en fusjonsplan og en fusjonsavtale. Rådgiverne har spisskompetanse på slike prosesser. De leverer bestillinger til bankene på elementer som må på plass i de ulike avtalene.

- Man kommer ikke i mål med en fusjon uten å ha dyktige rådgivere. Som prosjektledere er vår oppgave å sy sammen leveransene fra alle bidragsyterne, sier Myrvold.

I rute

Tidsfristene er knappe. Innen forstanderskapsmøtene i Sør og Pluss 20. juni, skal fusjonsavtalen være klar til behandling. Men prosjektlederne mener arbeidet er helt i rute.

- Jeg har veldig god tro på at vi klarer dette i det tidsvinduet vi har satt opp. Foreløpig har det ikke dukket opp ting som utsetter prosessen, sier Flemming Holm.

Søker før sommerferien

En godkjenning av avtalen i bankenes Forstanderskap, danner grunnlaget for en søknad om fusjon til Finanstilsynet, Finansdepartementet og Konkurransetilsynet.

- Vi ønsker å få søknaden poststemplet inn i departementet og tilsynene før de går på sommerferie. Det betyr at saken er loggført før sommeren, og at saksbehandlingstiden begynner å løpe. Da er 1. januar en realistisk dato for fusjon, sier Holm.

Godt klima

Det er knappe to måneder siden intensjonsavtalen ble presentert. Prosjektlederne mener samarbeidsklimaet har vært godt gjennom hele prosessen.

- Jeg synes det går veldig greit. Det blir selvsagt diskusjon rundt en del saker, men vi har en god tone og finner løsninger vi begge kan stille oss bak, sier Myrvold.

- Da vi arbeidet med intensjonsavtalen satt vi i hver vår skute og jobbet for å få den beste avtalen for vår respektive bank. I arbeidet med fusjonsavtalen opplever jeg at vi sitter i samme båt, og jobber for å få på plass den beste avtalen for den nye banken, avslutter Holm.

Les mer om Sparebanken Sør her.

Av: Hans Jacob Brekke Tidligere blogger
Blogg:
Ikke bare bank