Arendal ut på verdensarenaen

  •  

Som en av de første byene i Norge arrangerte Arendal det prestisjetunge foredragskonseptet TEDx i sommer.

Uavhengig om de var kjendis, filosof, nyskaper eller fagekspert - de fikk ikke mer enn noen tilmålte minutter for å levere budskapet sitt.

Det skulle være effektivt og presist. Severdig og seriøst - og aller helst vitenskapelig forankret.

Magisk og inspirerende

Under Arendalsuka i august gikk TEDx av stabelen for aller første gang i landsdelen vår, og det skulle vise seg å bli et særdeles vellykket arrangement. Allerede uker i forveien var billettene utsolgt og ventelisten på eventuelle ledige plasser lang.

De som hadde sikret seg plass fikk servert korte, regisserte foredrag på rekke og rad som - blant annet - ga svar på hvorfor håp er et viktig verktøy for utvikling, hvordan musikk kan helbrede demens, hvorfor rike land blir rikere, hvordan skape noe fra ingenting, og på hvilken måte den eldgamle kampsporten kung fu har verdi for det moderne mennesket. 

Det ble en magisk og inspirerende kveld med stor variasjon og spennvidde på foredragene

Ideer verdt å spre!

TEDx-konseptet er noe mange av oss ikke har hørt om, men ute i verden er dette en etablert arena for utveksling av kunnskap og meninger. Bokstavene står for Technology, Enternainment og Design og slagordet er "Ideas Worth Spreading".

På www.ted.com finner du utallige, korte foredrag om alle mulige temaer som både inspirerer og opplyser, og de mest populære foredragene blir sett av millioner. Konferansene blir gjennomført lokalt og streamet direkte på Internett.

Eldgamle horisonter - nye koblinger

Arendals TEDx-arrangement gikk under tittelen "Ancient Horizons - New Connections" og spiller på den vide og uforanderlige horisonten ut mot verden som til alle tider har formet livene i landsdelen på Agder.

Sørlendingene har tradisjon for å stå på tuppen av Norge med ansiktet vendt utover.

Gjennom arrangementer som TEDx er håpet å synliggjøre Sørlandet på nytt som et naturlig koblingssted i verden for mennesker, kunnskap og ideer. Horisontene man ser på er kanskje de samme i dag, men ny, moderne forskning, kunst, og vitenskaper - sammen med den digitale revolusjonen - bidrar i vår tid til at nye koblinger dannes.

Og der oppstår nye meninger og ny forståelse av den verden vi lever i som de 13 foredragsholderne presenterte sine versjoner av.

TEDx Arendal bød på en helaften med inspirerende foredrag, mat og drikke, og kunstutstillinger som kunne nytes i pausene

Første gang i Agder

I Norge har bare Trondheim, Bergen og Oslo gjennomført TEDx før Arendal.

Vi i Sparebanken Sør sponset initiativet i Arendal med arbeidskraft og var med på å sørge for at hele 13 attraktive foredragsholdere fra hele verden kom til denne TEDx-konferansen og delte sine gode historier.

TED er en ideell organsisasjon, ingen foredragsholdere mottar honorar, og det er også et poeng at TEDx-arrangementet løfter frem lokale mennesker som ikke har andre naturlige fora der deres ideer kan bli spredt. 

Vi er stolte over å ha bidratt til dette arrangementet, som løfter frem Agder og Arendal ut i verden på en ny og spennende arena.

Vi håper og tror at TEDx blir en årlig happening på Sørlandet!

Her kan du se alle foredragene:

 

Av: Elisabeth Austad Asser Tidligere leder, Digitale kanaler
Blogg:
Ikke bare bank