Forsvarshistorisk museum

  •  

Lister forsvarshistoriske forening/Festung Lista ble tildelt en pengesum for videre oppbygging av deres forsvarshistoriske museum på Lista. På Facebook-siden vår takker de for solid støtte til arbeidet som utføres. Vi ville gjerne vite mer og tok kontakt med Nils Otto Eriksen.

I september fikk Lister forsvarshistoriske forening/Festung Lista tildelt kr 100 000 til videreutvikling av et pedagogisk regionalt tidsbilde fra okkupasjonsårene. Primært ble pengene øremerket innhold i de tematiske utstillingsmodulene og det tilstøtende tematiske museumsmiljøet. Lederen av foreningen, Nils Otto Eriksen, delte noen bilder av resultatet på Facebook-siden til Sparebanken Sør, og vi ville gjerne vite mer om prosjektet.

Eriksen kan fortelle at de har arbeidet med det forsvarshistoriske museet på Lista Flystasjon siden foreningen ble etablert og startet i 2006. Arbeidet i foreningen varierer fra rene fysiske oppgaver som restaurering, hvilket utgjør den vesentligste posten, til research, innhenting av objekter, konstruksjoner, datainnsamling, møter, omvisninger/arrangementer, utstillingsoppgaver, oppfølging og involvering innen historiske forespørsler fra inn og utland m.m.

Festung Lista

Et originalt hus fra fangeleiren type OT med nummermerking 94 fra Oreleiren er nå kommet i hus i hangarmuseet. Det lages temabåser med autentiske miljøer, foreningen benytter utstillingsdukker og uniformer som allerede er innkjøpt, og det hentes inn ettertraktede objekter som tidligere tyske ”Spanske ryttere”, sperrebukker for panserkjøretøy, inn i utstillingen ved radaranlegget. Dette og mer er kommet til med støtte fra Sparebanken Sør.  

Vi lurer på hvilke planer foreningen har for fremtiden også.

-Festung Lista skal bli et gjennomdyrket regionalt museum, og utgjøre et historisk tematisk okkupasjonssenter. Det skal ta for seg situasjoner fra opptakten høsten 1939 til tidlig fase i Den kalde Krigen.

Nå arbeides det med å få kjøpt et originalt smalsporet diesellokomotiv slik det var flere av her på Lista. Vi har 8 vogner under oppbygging. Videre skal vi sette opp en original russerfange-brakke med innhold. Dete skal vise deres bakgrunn og hverdag som arbeidsfanger. En mindre Radar type FREYA blir levert fra Bremnes, og skal restaureres. Modellen hørte til her, og opererte sammen med den vi har reist allerede.

Foreningen har videre planer om å søke og eventuelt gå til innkjøp av objekter for temautstillingene. Planene videre er ganske imponerende.

-Foreningen vil se på en tematisk integrering og opplevelse: Nordberg fort som overordnet møte og orienteringstandplass. Videre løype til Bunker Hauge, som er under utvikling, så orientering vedr. tysk arkitektur/Befalsmessa - og få inntrykkene konkretisert i Festung Lista-museet. Håpet på sikt er å kunne fortsette løypa til egen skiltet Bunkersafari i Marka.

Dette er jo store planer, og sikkert veldig interessant for både skoleklasser og andre grupper på tur. Hvilke muligheter for å besøke stedet har vi?

-Foreløpig arrangerer vi demonstrasjoner og visninger for grupper etter bestillinger. Fra hoteller, reiseselskap, interessegrupper o.a. Skolevisninger setter vi prioritet på. Vi satser på å holde regelmessig åpningstider fra sesongen 2013. Innsalg av mulighetene mot målgruppene starter over nyåret.

Av: Ann-Kristin R. Jørgensen Webredaktør
Blogg:
Ikke bare bank