Sunt boligmarked på Sørlandet

  •  

GODT MARKED: Boligmarkedet på Sørlandet viser gode tendenser så langt i 2015.

Vi fryktet at boligprisene skulle stige enda mer enn de har gjort, men heldigvis er markedet nå i balanse.

Dette er godt nytt for både kjøpere og selgere!

Videre forventer vi en fortsatt prisvekst mot sommeren, og deretter en utflating. Dermed er det ingen grunn til å snakke om noen «boligboble» lenger.

Selv om Sørlandet de siste årene har hengt litt etter på prisveksten, nærmer vi oss nå resten av landet.

Prisstigningen mindre enn "fryktet"

I mars var prisstigningen i Norge 0,7 %, noe som er beskjedent i forhold til de to første av årets måneder.

Agder-fylkene, utenom Kristiansand, opplevde en prisstigning på hele 1 % (I Kristiansand 0,6% oppgang).

I Norge er 12 måneders-veksten 7,9%, og stigningen på 5% i Agder nærmer seg derfor normalen med stormskritt. Tidligere har forskjellen vært enda større, og vi ser dermed en positiv utvikling for Agder.

Hvor dyr bolig kan du kjøpe? Test Sparebanken Sørs lånekalkulator!

Antall salg på Sørlandet øker mest

Det er solgt 13 % flere boliger i Norge enn på samme tid i fjor. Dette er en solid økning, men ingenting i forhold til oss på Sørlandet.

I Agder er det til nå i år solgt mer enn 1000 boliger. En økning på hele 33 % sammenliknet med fjoråret. Veksten i Agder underbygger den noe trege starten på fjoråret, og forteller samtidig at vi lever i et land hvor forskjeller stort sett jevnes ut over tid. 

Sørlandsk treghet i salgstid

Det tar i snitt 34 dager å selge en bolig i Norge. Bergen og Oslo drar ned snittet med en salgstid på henholdsvis 13 og 15 dager. Dette er egentlig for kjapt, og gjør det vanskelig for kjøpere å følge med!

Kristiansand nærmer seg nå sakte, men sikkert, normalen i Norge.

I mars tok det 40 dager å selge – det er bra!

Agder for øvrig er fortsatt på jumboplass med ca. 100 dagers salgstid, og det overrasker oss at denne tendensen bare fortsetter motsatt vei av Kr.sand og landet for øvrig.

Leiemarkedet

Vi opplever en negativ tendens i leieprisene i landet vårt, med en nedgang siste kvartal i fjor, og en utflating første kvartal i år. Normalt stiger leieprisene i denne perioden. Rentenivået må nok ta en del av skylden, da det er gunstig for folk å kjøpe i stedet for å leie.

Positivt for studenten – dumt for investoren.

Dag Thomassen
Markedssjef i Sørmegleren

Av: Sørmegleren Landsdelens ledende eiendomsmegler
Blogg:
Ikke bare bank