God balanse i boligmarkedet i juni

  •  

BOLIGSALG: Vi ser positive tendenser i boligmarkedet i Agder og Telemark, men det er litt lavere vekst landsgjennomsnittet.

I Vest-Agder ble det solgt hele 22% flere boliger i juni i år sammenliknet med juni i fjor.

Boligprisene i Norge var 0,5 prosent lavere i juni enn i mai 2014. Korrigert for sesong-variasjoner steg prisene med 0,5 %.

Boligprisene nasjonalt er nå 1,1 % høyere enn i juni 2013. 

Agder og Telemark

De positive tendensene de siste månedene ser vi også på Sørlandet, dog med litt lavere vekst enn landet for øvrig og litt lenger omsetningstid.

De siste 10 årene har derimot prisene steget med mer enn 80%, noe som forteller at det kan lønne seg å investere i boligdrømmen!

Søk om boliglån i Sparebanken Sør.

I Aust-Agder har vi en prisnedgang sist måned på minus 0,9%, Telemark minus 0,8% og Vest-Agder minus 0,7%. Altså samme tendens i alle tre fylkene, og alle med en liten prisoppgang hvis man justerer for sesongvariasjoner.  

I Vest-Agder ble det omsatt hele 22% flere boliger i juni i år sammenliknet med juni i fjor, i Aust-Agder var antallet stabilt og i Telemark en liten nedgang på 11 % i antall solgte boliger. 

Raskere salg

Omløpshastigheten på Sørlandet er fortsatt på et bunnivå sammenlignet med landet for øvrig.

Derimot ser vi en svært positiv utvikling. I Aust-Agder tar det nå i snitt 72 dager å selge en bolig mot hele 86 dager i mai, altså en nedgang fra litt under tre måneder til litt over to.

I Vest-Agder er salgstiden stabil; 63 dager i juni mot 59 i mai, altså tar det om lag to måneder å selge en bolig i Vest-Agder.

Vi i Sørmegleren kan se tilbake på en god og aktiv salgsmåned med ny omsetningsrekord! 

Mange boliger som hadde ligget lenge for salg ble solgt i juni.

Dette slår nok ut på statistikken og kan være noe av årsaken til at omløpshastigheten ikke faller mer på Sørlandet.

Det virker også som boligmarkedet er stabilt og trygt.

Øyvind Aasen 
administrerende direktør i Sørmegleren

Av: Sørmegleren Landsdelens ledende eiendomsmegler
Blogg:
Ikke bare bank