Sparing til barn - hvordan bør du spare?

Lær barna gode sparevaner med gulle-konto
Hvordan bør du spare til barnet ditt? Her forteller vår privatøkonomi hva du bør vurdere når det gjelder sparing til barn.

Det er liten tvil om at det å spare til barn og barnebarns fremtid er en hyggelig investering. Samtidig dukker det opp noen problemstillinger når du skal spare til sønnen eller datteren din: Hvordan skal du spare til barn? Skal du spare i barnets navn eller i eget navn? Det finnes ikke noe fasitsvar på noen av spørsmålene, men her er noen punkter som du bør vurdere.

Hvordan bør du spare til barn?

Også ved sparing til barn er det viktig å ta stilling til hvilken risiko du kan tolerere, samt gjøre deg opp en tanke om tidshorisonten på sparingen. Noen sparer til barnets konfirmasjon, andre til barnets utdanning og andre igjen ønsker å spare opp egenkapital som den håpefulle kan ha glede av når han eller hun skal etablere seg og kanskje kjøpe seg inn på boligmarkedet.

Har du en tidshorisont på sparingen på 3 år eller mer, vil det være lurt å vurdere en aksjeandel i sparingen. Mens bankkonto har en forventet årlig snittavkastning over tid på ca. 2 %, ligger samme forventning i aksjefond på 7,5 %. Over mange år gir dette en såkalt rentesrenteeffekt som kan være veldig hyggelig å ta del i. Men beveger du deg inn i aksjemarkedet, må du tåle å se at verdien svinger litt underveis.

Spare i barnets navn

Om du sparer i barnets navn så er det barnets penger. Barnet vil få disposisjonsrett på pengene på 18-årsdagen. For de aller fleste 18-åringer vil det gå greit å få sparepenger mellom hendene, men det finnes en del eksempler på russefeiringer som er finansiert av sparepenger som muligens var planlagt til et enda mer fornuftig formål.

Du skal også være klar over at idet barnets saldo overstiger 2G (2 ganger grunnbeløpet i folketrygden som akkurat nå utgjør 187 268 kroner), så kreves det samtykke fra Fylkesmannen (tidligere Overformynderiet) for å ta ut av pengene.

Dør spareren, så er det ikke noen tvil om at pengene tilhører barnet så lenge pengene står i barnets navn, og følgelig slipper man noen diskusjoner på dette i arveoppgjøret.

Studenter med formue over 403 264 kroner (gjelder 2018) vil få avkortning i stipendet fra lånekassen. Dette kan være en faktor for noen.

Spare til barnet i ditt eget navn

Velger du å spare til barnet i eget navn kan du fint merke sparingen med barnets navn. Slik holder du rede på hva som er formålet med sparingen. Står kontoen eller fondet i ditt navn vil du ha god oversikt på sparingen i egen nettbank til enhver tid, enten du sparer på konto eller fond.

Sparing i eget navn gjør at du selv kan bestemme når tiden er inne for at barnet skal få pengene. Skulle du imidlertid falle fra før barnet har fått pengene, kan du ikke være like sikker på at alle pengene havner hos den de er tiltenkt.

Sparing i eget navn gjør også at Fylkesmannen ikke trenger samtykke ved eventuell bruk før 18-årsdagen, og det gjør også at sparingen ikke vil påvirke stipendet fra lånekassen - dersom du ikke har gitt barnet pengene før studietiden. Dette kan være greit å huske på når du skal velge hvordan du vil spare til barnet ditt.

Snakke sammen

Det er altså fordeler og ulemper med begge løsningene, men min klare anbefaling er å ikke la det sette en stopper for å etablere sparing. Det viktigste er fortsatt å spare til barnet. Er dere to foreldre eller to besteforeldre, så er det lurt å snakke sammen om hva som kan passe best for dere.

Trenger dere noen å diskutere med så finner du mange gode rådgivere i Sparebanken Sør.

Lykke til med sparing til dine håpefulle.

Blogg:
Ikke bare bank