Har du justert skattekortet ditt i år?

  •  

Som arbeidstaker kan det lønne seg å ha et litt aktivt forhold til skattekortet, ikke minst i perioder hvor det skjer endringer i privatøkonomien din. 

Skattekortet hentes elektronisk

Det er ikke lenger så mye vi arbeidstakere ser til skattekortet vårt. Skatteetaten lager dette basert på sine estimater, og med mindre vi som lønnsmottakere foretar oss noe aktivt, ja så er det sånn det blir. Arbeidsgiver henter skattekortet ditt fra Skatteetaten elektronisk og sørger for at du trekkes i skatt slik skattekortet tilsier.

Hvem bør sjekke skattekortet? 

Renteøkningen vi har opplevd fra 2021 til 2023 har Skatteetaten tatt med i beregningen når de har laget skattekortet ditt, og for mange vil fortsatt skattekortet være ganske riktig. 

Skatteetaten sier likevel at de som har fastrente på boliglånet, kjøpt eller solgt bolig, betalt ned gjeld eller av andre grunner har fått lavere renteutgifter bør ta en sjekk på skattekortet. 

Gjeldsrenter er fradragsberettiget med 22%, og høyere rente betyr mindre skatt, gitt at lånebeløpet er det samme. 

Skattekortet kan alltid endres 

Skatteetaten lager ditt skattekort i desember hvert år, og det viser hvilke inntekter, utgifter, formue og gjeld Skatteetaten tror du vil ha gjennom året som kommer. 

I beregning av inntekt tar etaten utgangspunkt i lønnen din for oktober og ganger denne med tolv, og i tillegg justeres det opp med en forventet lønnsvekst på 4,2% (gjeldende for 2023). 

Om inntekten din er endret utover dette i løpet av 2023, eller andre faktorer i din privatøkonomi har endret seg kan du når som helst gå inn på Skatteetaten og endre på skattekortet. Da vil etaten lage et nytt skattekort som kan hentes ut elektronisk av arbeidsgiveren din. 

Er Skatteetaten en god sparebøsse? 

Det oppleves ofte som hyggelig å få penger tilbake på skatten. En ekstra slant med penger som tikker inn på kontoen i løpet av våren kan komme godt med for mange, og det finnes eksempler på både god og mindre god bruk av disse pengene. 

I kroner og øre er imidlertid det å betale for mye skatt ikke lønnsomt. Hos Skatteetaten får du en beskjeden rente på pengene i den perioden de står der.  Alt etter hvordan privatøkonomien din er så fins det bedre alternativer enn å betale for mye skatt. 

Lever du med en trang hverdagsøkonomi, kan det være mer gunstig å bruke disse pengene for å få de berømte endene til å møtes. 

Alternativt kan det være en god idé å nedbetale på boliglånet, spare pengene til en buffer på konto til uforutsette utgifter, eller kanskje tenke mer langsiktig å spare i aksjefond. 

Når det gjelder det siste, sparing i aksjefond, får du en vesentlig høyere forventet avkastning. Men, det er verdt å merke seg at verdiene svinger underveis i aksjefond, og om ikke du tåler å se på det skal du heller ikke spare der. 

Restskatt er greit å slippe

Noen mener det kan være et billig lån å betale for lite forskuddsskatt og heller måtte betale restskatt neste år. Renten hos Skatteetaten er riktignok beskjeden, men følelsen av å måtte betale restskatt utpå vårparten oppleves nok for de fleste som ganske kleint, og i tillegg kommer det det ganske overraskende for mange. 

Min klare oppfordring er derfor å sjekke og eventuelt endre skattekortet om det har skjedd endringer i din private økonomi. Rent økonomisk er det egentlig aller best å betale akkurat det du skal i forskuddsskatt og unngå de store summene i restskatt eller til gode beløp. 

Av: Kenneth Sjåvåg Privatøkonom
Blogg:
Ikke bare bank